Uppsala universitet, institutionen för geovetenskaper

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för geovetenskaper erbjuder utbildning och forskning med en unik bredd och anses i internationella utvärderingar vara en av Europas mest kompletta geovetenskapliga institutioner. Denna bredd representeras av erfarna lärare och forskare med expertis som täcker allt från stenar och vulkaner, till jordbävningar, väder, vindkraft och klimat, från livets utveckling på jorden till dinosaurier, och från sjöar till glaciärer, koldioxidlagring och hållbara energisystem. Idag har vi ca 230 anställda från mer än 30 länder.

Vindergruppen på Campus Gotland är engagerad i aktiviteter relaterade till utveckling av vindkraftprojekt och hållbar energiomställning. Dessa aktiviteter omfattar undervisning, forskning och samverkan. Gruppen består idag av ca 20 personer som fokuserar på planering, utveckling och projektering av vindenergiprojekt samt hållbar energiomställning. Dessa personer har bred bakgrund och gruppen har kompetens inom teknisk, natur och samhällsvetenskap. Gruppens undervisning består av både campus och distansutbildning på grund och avancerad nivå.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Intresset för vindenergi har ökat kraftigt på många håll i världen. I detta projekt ligger fokus på typiskt svenska förhållanden (skog, komplex terräng och kustnära förhållanden). Det råder idag brist på kunskap hur effekterna från dessa förhållanden påverkar turbiner gällande produktion och livslängd. Forskargruppen vid Uppsala Universitet har en lång erfarenhet av beräkningar av flöden och hur dessa påverkar produktionen för parker. De beräkningsmodeller som idag används beräknar med hög noggrannhet hur produktion från enskilda turbiner i parker beror på parametrar som vindhastighet, vindriktning och turbulensnivå. I detta projekt kommer utveckling samt utvärdering av vindturbinmodeller utföras i typiskt svenska modeller med speciellt fokus på lastberäkningar.

Som doktorand i meteorologi med inriktning mot vindenergi deltar du i en forskargrupp som fokuserar på strömningsmekanik runt enskilda vindturbiner och vindparker. Detta projekt fokuserar på att vidareutveckla etablerade numeriska modeller till att även inkludera laster för att optimera parker. Utöver arbete med forskningsprojekt och doktorandkurser deltar du i enhetens verksamhet (max 20 %) vilket kan bestå av undervisning och/eller administrativt arbete. Tjänsten är placerad på Campus Gotland, Visby.

Kvalifikationskrav: För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildning, där graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning är avgörande. 

Den sökande skall ha ingenjörsexamen, examen inom meteorologi eller fysik. Kunskaper inom matematik och fysik är krav vid sidan om erfarenheter i användande av avancerade CFD-modeller samt programmering i objektorienterade språk.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Erfarenhet av utveckling av avancerade CFD-modeller är meriterande. Sökande bör även ha akademisk och/eller industriell erfarenhet av vindkraft.

Ansökan ska innehålla ett brev som beskriver den sökande samt dennes kvalifikationer. Den ska också innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete samt eventuella publikationer. Vi ser gärna att du lämnar uppgifter om referenspersoner och/eller bifogar rekommendationsbrev.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2019-09-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: enhetschef docent Stefan Ivanell, stefan.ivanell@geo.uu.se eller +4618-471 8360.

Välkommen med din ansökan senast den 21 juni 2019, UFV-PA 2019/1417.

Flytta till Gotland? Inflyttarbyrån på Gotland har värdefull information om hur det är att leva och bo på Gotland. De kan också ge stöd och tips under flyttprocessen. Läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-09-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Gotland
Län Gotlands län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/1417
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-05-17
Sista ansökningsdag 2019-06-21

Tillbaka till lediga jobb