Uppsala universitet, Medicinska fakulteten

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Tidsbegränsad anställning, 100 % på två år.

Anställningen finansieras med medel ur Ländells stiftelse, Lindmans stiftelse och Karlssons stiftelse. Anställningen kommer att placeras vid en institution inom medicinska fakulteten. Till ansökan bör bifogas intyg från berörd prefekt.

Arbetsuppgifter: Egen forskning inom hjärt- och kärlsjukdomar.

Kvalifikationskrav: Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Särskild vikt kommer att läggas vid vetenskaplig skicklighet inom neurologisk forskning, i första hand med inriktning mot barnneurologi, i andra hand mot Friedrichs ataxi, i tredje hand övrig neurologisk forskning. Personlig lämplighet kommer att tillmätas betydelse.

Efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet kommer de sökande att väljas som bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till att utveckla verksamheten.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan: Ansökan bör, förutom ditt ansökningsbrev och CV, innehålla en förteckning över dina publikationer, en kort beskrivning av ditt forskningsprojekt, en lista över dina erhållna forskningsanslag samt ditt bevis på erhållen doktorsexamen. Ansökan bör även innehålla en genomförandeplan, styrkt med intyg från berörd prefekt att institutionen är beredd att ta emot den sökande. 

Lön: Individuell lönesättning. Ange löneanspråk i ansökan.

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i två år enl centralt kollektivavtal.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Dekanus, professor Eva Tiensuu Janson, 018-611 4289, eller fakultetshandläggare August Aronsson 018-471 57 93. 

Välkommen med din ansökan senast den 18 juni 2019, UFV-PA 2019/867.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning.
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/867
Facklig företrädare
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
Publicerat 2019-05-21
Sista ansökningsdag 2019-06-18

Tillbaka till lediga jobb