Uppsala universitet, Inst för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier (EDU) bedriver forskning, forskarutbildning och grundutbildning inom pedagogik, didaktik och utbildningssociologi. EDU medverkar bland annat i lärarprogram och programmet med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor. Vid EDU finns också flera masterprogram. EDU har drygt 260 anställda varav runt 185 lärare/forskare, 50 doktorander och 25 administratörer. Mer information om institutionens verksamhet hittar du på http://edu.uu.se/.

Arbetsuppgifter: 50 % av tjänsten handlar om undervisning, examination, administration och handledning främst på EDUs kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan, företrädesvis på förskollärarutbildningen eller på uppdragslärarutbildningens förskollärarkurser. Därtill kan mer omfattande ledningsuppdrag, som studierektor och övergripande kursutvecklingsarbete förekomma. 50 % av tjänsten innebär licentiat-forskarstudier med målet att inom en fyraårsperiod avsluta en licentiatexamen i didaktik. För information om de forskningsområden inom didaktik som finns representerade vid EDU, se http://edu.uu.se/forskning/didaktik/.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som avlagt examen med ämnesfördjupning från högskoleutbildning samt visat pedagogisk skicklighet. Lärarutbildningsexamen är ett krav samt minst 7-årig erfarenhet av undervisning eller ledarskap inom förskolan eller ledning/utveckling av förskolan. Därtill krävs behörighet för forskarutbildningsstudier: examen på avancerad nivå och fullgjorda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå. För särskild behörighet i didaktik krävs godkänt resultat på kurser om minst 90 högskolepoäng i didaktik. Behörig är också den som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Den sökande ska kunna undervisa på svenska och engelska. Den sökande ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl, här i första hand dokumenterad flexibilitet, ledarskapsförmåga och ansvarstagande.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas främst vid pedagogisk skicklighet. Till bedömningsgrunden för tjänsten räknas också en kortare forskningsplan (se nedan) där ett lic-forskningsprojekt översiktligt presenteras.

Ledningsskicklighet är betydelsefull för anställningen och tillmäts stor vikt. Det handlar om ledning av kurs- och institutionsverksamhet samt av personal, att fatta beslut och att ta ansvar samt om att motivera och förse medarbetare med de förutsättningar som krävs för att nå verksamhetens mål. I ledningsförmåga inkluderas också att samordna gruppen och att bidra till att skapa engagemang, delaktighet och arbetsglädje.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade, så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Universitetet kommer i denna rekrytering att välja den sökande som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Universitetets anställningsordning finns på http://regler.uu.se/digitalAssets/137/137344_anstallningsordning_for_uu.pdf 

Fakultetens kompletterande riktlinjer för anställning finns på 

http://regler.uu.se/dokument/?contentId=695108

För gällande regler för forskarutbildning, se Högskoleförordningen, kap 5-7, samt universitetets riktlinjer för utbildning på forskarnivå, http://regler.uu.se/digitalAssets/38/a_38626-f_Riktlinjer.pdf. Utbildning på forskarnivå i didaktik regleras också av ämnets allmänna studieplan, http://www.utbildningsvetenskap.uu.se/digitalAssets/500/c_500222-l_3-k_asp_forskarutb_-i-did.-faststalld-april-18.pdf.

Att bifoga till ansökan:

  • - CV
  • - Personligt brev med en redovisning av relevanta meriter för tjänsten
  • - 2-sidig forskningsplan (Typsnitt 12 och 1.5 radavstånd) där du översiktligt presenterar ett potentiellt lic-forskningsområde inom didaktikområdet
  • - ett exemplar av relevanta examensarbeten (C- D- och magisteruppsatser eller motsvarande)
  • - bestyrkta kopior av examensbevis och betyg
  • - ifylld ansökan till forskarutbildning (se http://uadm.uu.se/digitalAssets/81/81626_ansokan_forskarniva.pdf )

Alla dokument som bifogas ansökan måste vara översatta till svenska eller engelska.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2019-09-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning. Provanställning kan tillämpas.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: institutionens prefekt, Henrik Edgren, tel. 018-471 24 55, e-post: henrik.edgren@edu.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast 12 augusti 2019, UFV-PA 2019/1326.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-09-01 eller enligt överenskommelse.
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/1326
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-05-03
Sista ansökningsdag 2019-08-12

Tillbaka till lediga jobb