Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

tillträde enligt överenskommelse.

Doktorandplats i utvecklingspsykologi

Projektbeskrivning: Doktorandplatsen är knuten till Uppsala Barn och Baby Lab (www.babylab.se) vid institutionen för psykologi (www.psyk.uu.se). Forskargruppen består av ett 30-tal forskare och doktorander som undersöker motorik, kognition och social utveckling under spädbarns- och förskoleåren. Labbet har ett starkt internationellt fokus och har vid flera tillfällen bedömts som världsledande (KOF-07 och KOF-11).

Projektbeskrivning: Doktorandpositionen är finansierad av ett anslag från European Research Council. Projektets övergripande mål att undersöka socialkognitiva förmågor hos spädbarn med hjälp av ögonrörelse (www.smarteye.se) och positionsmätningssystem (www.qualisys.com).

Behörig att antas till utbildning på forskarnivå är den som dels uppfyller villkoren för grundläggande behörighet, dels har den särskilda behörighet som fakultetsnämnden har föreskrivit och bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. (jfr. SFS 2006:1053, HF 7 kap 35 §). För information om villkoren för behörighet, se: http://www.psyk.uu.se/forskning/forskarutbildning.

Meriterande i övrigt: Erfarenhet av forskning med spädbarn samt kunskap om analys av tidsseriedata från ögonrörelse och/eller positionsmätningssystem är meriterande. Forskargruppens internationella fokus ställer stora krav på god förmåga att kommunicera och skriva på engelska.

Utbildningen på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier. Övrig tjänstgöring vid institutionen som avser undervisning och administrativt arbete kan ingå inom ramen för anställningen (max 20 %). Det första året finansieras med utbildningsbidrag och följande år med anställning som doktorand. Löneplacering enligt lokala riktlinjer vid Uppsala universitet (tillägg för psykologlegitimation).

Ansökningsförfarande: Ansökan ska vara utformad på svenska eller engelska och läggas in digitalt i ansökningsformuläret via länken längst ner på sidan. Ansökan skall innehålla följande: 

1. Uppsala universitets ansökan om antagning till utbildning på forskarnivå:

http://uadm.uu.se/digitalAssets/81/81626_ansokan_forskarniva.pdf

2. Styrkt meritförteckning som styrker att du har grundläggande och särskild behörighet.

3. Registerutdrag över avklarade relevanta kurser.

4. Åberopat examensarbete, dvs C- eller D-uppsats i psykologi (15 högskolepoäng) eller psykologexamensuppsats (30 högskolepoäng) eller motsvarande.

5. Forskningsplan.

För mer information se http://www.psyk.uu.se/forskning/forskarutbildning/ansokan

Finansiering: Till utbildning på forskarnivå får endast antas personer för vilka studiefinansiering kan ordnas. Den aktuella positionen bygger på en kombination av projektfinansiering och finansiering med institutionsmedel. Möjlighet att antas till utbildning för avläggande av licentiatexamen (två års heltidsstudier) föreligger också. Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap 1-7§.

Upplysningar om doktorandplatsen lämnas av professor Gustaf Gredebäck tel: 018-471 2111, e-post: gustaf.gredeback@psyk.uu.se

Välkommen med din skriftliga ansökan senast den 22 oktober 2013. UFV-PA 2013/2556. Klicka på länken nedan för att komma till ansökningsformuläret. 

Doktorandplats i psykologi

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100&
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2013/2556
Facklig företrädare
  • Anders Grundström, Saco-rådet , 018-471 5380
  • Carin Söderhäll, TCO/ST, 018-471 1997
  • Stefan Djurström, Seko, 018-471 3315
Publicerat 2013-09-24
Sista ansökningsdag 2013-10-22

Tillbaka till lediga jobb