Uppsala universitet, Inst. för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier (EDU) bedriver forskning, forskarutbildning och grundutbildning inom pedagogik, didaktik och utbildningssociologi. EDU medverkar bland annat i lärarprogram och programmet med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor. Vid EDU finns också flera masterprogram. EDU har drygt 260 anställda varav runt 185 lärare/forskare, 50 doktorander och 25 administratörer. Mer information om institutionens verksamhet hittar du på EDU.

Projektbeskrivning: Didaktik som forskningsfält och kunskapsområde behandlar frågor om utbildnings- och undervisningsinnehåll. Didaktikämnet har djupa rötter i både vetenskapliga traditioner och undervisningspraxis. De forskningsfrågor som utgör didaktikens kärna uppstår i mötet mellan ett särskilt stoff och den undervisning om och det lärande av detta stoff som sker i en verksamhet av något slag. Det blir därför intressant att exempelvis studera vad undervisningen innehåller och vad som gör detta val legitimt, vem som undervisningen avser och hur dennes lärande sker, hur stoffet hanteras i undervisningen samt vem som har makt över urvalsprocesserna. Didaktik som forskningsfält och kunskapsområde behandlar således frågor som finns i skärningspunkten mellan ett verksamhets-/kunskapsområde och utbildning, undervisning, lärande och socialisation, avseende såväl kognitiva som normativa innehåll.

För dessa doktorandanställningar välkomnas ansökningar som behandlar didaktiska frågor (från förskola till högre utbildning) inom de forskningsområden som finns representerade vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. För information om dessa områden, se Didaktik.

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra år och finansieras med anställning som doktorand. Doktoranderna förutsätts bedriva sin utbildning på forskarnivå på heltid och aktivt delta i institutionens verksamhet. Undervisning eller annan tjänstgöring vid institutionen motsvarande högst 20 procent kan förekomma. Utbildningen förlängs i motsvarande omfattning.

Kvalifikationskrav: Behörig att antas till utbildning på forskarnivå i didaktik vid Uppsala universitet är den som har grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som fakultetsnämnden har föreskrivit, och som bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. Språkkunskaper i svenska utgör inte ett krav för anställning, men den sökande förväntas lära sig svenska, och väl behärska talad och skriven engelska.

Ansökan ska omfatta följande:

  • Ifylld ansökningsblankett, se Ansökan forskarutbildning
  • Ett exemplar av relevanta examensarbeten (lärarexamensarbete, C- D- och masteruppsatser eller motsvarande)
  • Kort CV med angivande av eventuella publikationer
  • Bestyrkta kopior av examensbevis och betyg 
  • Forskningsplan på högst 5 sidor - skall ta upp för avhandlingsprojektet relevanta problem, frågeställningar, ämnesmässig kontext, forskningsläge, material- och metodfrågor
  • Ev. andra relevanta handlingar den sökande önskar åberopa (tex publikationer) 

Alla dokument som bifogas ansökan måste vara översatta till svenska eller engelska.

För gällande regler se Högskoleförordningen, kap 5-7, samt universitetets riktlinjer för utbildning på forskarnivå, se Riktlinjer

Utbildning på forskarnivå i didaktik regleras också av ämnets allmänna studieplan, se Allmän studieplan Didaktik

Utbildningen regleras även av fakulteten för utbildningsvetenskapers Rutiner vid antagning till utbildning på forskarnivå, tilldelning av nya studiestöd, prolongation av studiestöd och hantering av doktoranders individuella studieplaner, se Forskarutbildning utbildningsvetenskap

En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år, dock ej längre tid än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2019-08-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Studierektor för forskarutbildningen Kajsa Bråting, kajsa.brating@edu.uu.se, tel. 018-471 2297. Forskningsledare: professor Jenny Wiksten Folkeryd, jenny.folkeryd@edu.uu.se, professor Jonas Almqvist, jonas.almqvist@edu.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 2 maj 2019, UFV-PA 2019/1213

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-08-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/1213
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-04-11
Sista ansökningsdag 2019-05-02

Tillbaka till lediga jobb