Uppsala universitet, Institutionen för musikvetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Vid institutionen för musikvetenskap bedrivs forskning och undervisning kring musik från olika tidsepoker och kulturer utifrån historiska, estetiska och kulturvetenskapliga perspektiv. Institutionen har fokus på musikhistoria samt musikteori och musikanalys men inriktningen vad gäller forskning och undervisning omfattar även till exempel musiketnologi, världsmusik och populärmusikstudier.

Arbetsuppgifter: Undervisning, examination, forskning, uppdragsverksamhet och administration. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration, kursutveckling och handledning. I undervisningen ingår kurser på grundnivå i musikteori, särskilt distanskurser, och till viss del andra kurser på grundnivå samt handledning. Det ingår även att följa utvecklingen inom det egna ämnet och samhällsutvecklingen i övrigt.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen i musikvetenskap eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, visat pedagogisk skicklighet och har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper såsom till exempel god organisations- och samarbetsförmåga liksom flexibilitet och inlärningsförmåga. För behörighet krävs även dokumenterad förmåga att undervisa i musikteori samt att undervisa på svenska och engelska.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Administrativ skicklighet och ledningsskicklighet är betydelsefulla för anställningen och handlar om förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån, särskilt med avseende på innehållet i den kurs som anställningen är förknippad med. Dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete är mycket önskvärt. Vid denna rekrytering kommer främst den att beaktas som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla de aktuella arbetsuppgifterna och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ansökan: Förutom CV (meritförteckning), examensbevis, lista över eventuella publikationer ska sökande lämna namn och kontaktuppgifter till två referenspersoner som kan belysa yrkesskicklighet liksom personliga egenskaper, som är av betydelse för anställningen, till exempel samarbetsförmåga, ledningsförmåga och vilka arbetsmetoder som används.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas. Ange löneanspråk i ansökan.

Tillträde: 2019-07-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2020-06-30 med möjlighet till förlängning.

Anställningens omfattning: 75 %

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt, Per-Henning Olsson, telefon 018-4717887, e­post per-henning.olsson@musik.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 3 maj 2019, UFV-PA 2019/1112.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2019-07-01 eller efter överenskommelse.
Löneform Individuell lönesättning tillämpas.
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 75 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/1112
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-04-08
Sista ansökningsdag 2019-05-03

Tillbaka till lediga jobb