Uppsala universitet, Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för Medicinsk Biokemi och Mikrobiologi (IMBIM) vid Uppsala Universitet utgör en bred internationell miljö för forskning och undervisning. Institutionens forskning utförs inom de tre övergripande domänerna Biokemi & Molekylär Cellbiologi, Genomik, och Mikrobiologi & Immunologi.

Jenny Hesson (Åke Lundkvists grupp) söker en motiverad person med ett stort intresse av att doktorera inom ämnet mikrobiologi vid IMBIM, Uppsala Universitet. Projektet inom forskarutbildningen fokuserar på att utforska hur tre humanpatogena myggburna virus - japanskt encefalitvirus (JEV), Usutuvirus (USUV), och Sindbisvirus (SINV) - cirkulerar i naturen.

Projektsammanfattning och arbetsuppgifter: Trots att JEV orsakar en omfattande sjukdomsbörda är mycket lite känt om dess transmissionsdynamik. De flesta studier genomfördes för mer än 30 år sedan och är därav oftast baserade på mer primitiva laboratorietekniker än vad som finns tillgängliga idag. På samma sätt som för många andra arbovirus är övervintringsmekanismerna för JEV i tempererade områden fortfarande olösta och projektet syftar till att kartlägga dessa mekanismer i detalj. Huvudfokus kommer att vara JEV, men för vissa frågeställningar kommer vi också att använda liknande metoder och experimentella upplägg för ett närbesläktat virus (USUV) som finns endemisk i södra Europa, samt för SINV, vilket är det enda humanpatogena myggburna viruset i Sverige. Projektet innehåller fylogeografiska, ekologiska, bioinformatiska och molekylärvirologiska, såväl som experimentella delmoment (med vildfångade och koloniserade mygg). Vidare kommer månadslånga fältstudier i Vietnam att ingå i doktorandprojektet.

Kvalifikationer: Magisterexamen eller motsvarande, med fokus på ekologi, infektionsbiologi, mikrobiologi eller bioinformatik är ett krav. Vi letar efter en kandidat med gedigen basal biologisk/ekologisk kunskap samt gärna laborativ erfarenhet inom mikrobiologi. God kunskap i statistik uppskattas. Mycket god muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga på engelska är ett krav. Kandidatens personliga egenskaper så som samverkan och kommunikationsförmåga samt analytisk förmåga kommer att beaktas. Kandidaten förväntas ta egna initiativ såväl som att samarbeta med nationella och internationella kollegor både inom och utanför gruppen.

Bedömning sker enligt följande kriterier: uppfyllande av behörighetskrav, betyg på kurser, hur väl kurserna passar projektet, samt tidigare erfarenhet av arbete och/eller forskning inom områden som relaterar till projektet enligt beskrivningen ovan. En sammantagen bedömning görs för att anställa den person som anses mest lämpad att klara doktorandstudierna och bidra till en positiv utveckling av programmet och forskargruppen.

För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildning, där graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning är avgörande. Information om utbildning på forskarnivå, behörighetskrav och antagningsbestämmelser finner du på http://www2.medfarm.uu.se/utbildning/forskarniva/. Studietiden (på heltid) är maximalt fyra år. Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap 1-7 §§.

Innehavare av doktorandanställning skall främst ägna sig åt egen forskarutbildning. Övrig tjänstgöring vid institutionen, som avser utbildning och administrativt arbete, kan ingå inom ramen för anställningen (max 20%).

Ansökan mottages via Uppsala Universitets ansökningsportal och förväntas innehålla CV, relevanta publikationer (artiklar, examensarbeten eller liknande), ett personligt brev där du beskriver dig själv, dina kunskaper, forskningsintresse, och varför du vill göra din forskarutbildning just inom detta projekt, samt namn och e-post/telnr till två referenspersoner.

Uppsala Universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander).

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar: kontakta Jenny Hesson, jenny.hesson@imbim.uu.se eller Åke Lundkvist, ake.lundkvist@imbim.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 26 april 2019, UFV-PA 2019/1189.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Lokalt avtal
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/1189
Facklig företrädare
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
Publicerat 2019-04-05
Sista ansökningsdag 2019-04-26

Tillbaka till lediga jobb