Uppsala universitet, Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet (www.igp.uu.se) har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inriktade på bl.a. cancer, autoimmuna och genetiska sjukdomar. En av grundtankarna vid institutionen är att stimulera translationell forskning och därmed en närmare samverkan mellan medicinsk forskning och sjukvården. Forskning bedrivs inom strålningsvetenskap, medicinsk och klinisk genetik, klinisk immunologi, patologi, neuroonkologi, vaskulärbiologi samt molekylära verktyg. Delar av verksamheten är även integrerad med avdelningarna för onkologi, klinisk genetik, klinisk immunologi, klinisk patologi och sjukhusfysik vid Akademiska sjukhuset. Institutionen har undervisningsuppdrag på ett antal programutbildningar och masterprogram inom den medicinska fakulteten samt ett antal utbildningar inom teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet. Institutionen omsätter omkring 400 miljoner kronor, varav drygt hälften är externa forskningsbidrag. Antalet anställda är ca 340, varav ca 100 är doktorander, och det finns totalt över 600 verksamma i arbetsstyrkan.

Projektbeskrivning:
En forskarutbildningsplats finns tillgänglig för en högt motiverad individ med intresse för beräkningsproblem i rörande strålbehandling med protoner. Vi arbetar också med att hitta metoder för att simulera interplay effekter för proton strålterapi och kvantifiera effekten av motionsbegränsande tekniker. Fokuset ska vara på strålterapi av rörande lung tumörer. Deformerbar bildregistrering ska användas under andningscykeln för dosackumulering på en gemensam referensbild. Huvudkomponentanalys tillsammans med flera scenario simuleringar kommer att användas för dosplanering och optimering. Den person som anställs kommer att ha möjligheten att studera komplexa problem inom strålresponskvantifiering, behandlingssimulering och optimering, och metoder för att hantera patientrörelser vid behandling. Arbetet kommer att ske i ett team inriktat på teknikutveckling för att förbättra strålbehandling i nära samarbete med kliniker.

Ytterligare information om forskargruppens profil finns att tillgå via: http://igp.uu.se/forskning/medicinsk-stralningsvetenskap/anders-ahnesjo/.

Doktorandanställningen avser egna studier på heltid under maximalt 4 år. Innehavare av doktorandanställning ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå men övrigt arbete såsom utbildning av studenter och administrativt arbete kan ingå med högst 20 procent av anställningen. Anställningen kommer att förlängas med undervisningstiden för att möjliggöra fyra år av heltidsstudier på forskarnivå.

Kvalifikationer:
Sökanden skall ha en mastersexamen inom relevant ämnesområde (t. ex. teknisk fysik, sjukhusfysiker eller närliggande områden). Erfarenhet från datorprogrammering och dosimetri är meriterande, liksom sjukhusfysikerlegitimation. God muntlig och skriftlig färdighet i engelska krävs. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper som gör den sökande lämplig för tjänsten.

För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till utbildning på forskarnivå  där graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå är avgörande. Information om forskarutbildningen, ansökningsförfarande och regler för antagning finns tillgängligt via http://www2.medfarm.uu.se/utbildning/forskarniva/vill_du_borja/.

Ansökningsförfarande:
Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser)

Tillträde: Snarast eller efter överenskommelse.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Anders Ahnesjö, anders.ahnesjo@igp.uu.se, 070-579 50 72 eller Alexandru Dasu, Alexandru.dasu@skandion.se, 070-20 24 764.

Välkommen med din ansökan senast den 16:e september 2019, UFV-PA 2019/1167.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast eller efter överenskommelse.
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/1167
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-08-05
Sista ansökningsdag 2019-09-16

Tillbaka till lediga jobb