Uppsala universitet, Institutionen för informatik och media

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Beskrivning

Institutionen för informatik och media (IM) är en del av den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet. Institutionens medarbetare utvecklar kunskap om nuvarande och framtida kommunikations- och informationsdistributionsformer. Institutionen består av tre ämnesområden: informationssystem (IS), människa-dator-interaktion (MDI) och medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) där även journalistik ingår. Undervisningen i MKV är förlagd inom kandidatprogrammet i medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik (180hp) och vår ettåriga journalistikutbildning, samt på masternivå inom digitala medier och samhälle (en inriktning inom masterprogrammet i samhällsvetenskap) och masterprogrammet management, kommunikation och IT (MKIT). Forskningen inom ämnesområdet bedrivs med fokus på social och kulturell förändring kopplad till kommunikation, medier och digitalisering. Studier görs på internationell och global nivå, på organisationsnivå, i etablerade och framväxande medieinstitutioner och på individnivå.

MKV har en ledig tidsbegränsad anställning som adjunkt i medie- och kommunikationsvetenskap.

Arbetsuppgifter

I visstidsanställningen ingår undervisning, examination och administration. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration, kursutveckling och handledning. Arbetet innefattar administrativt arbete i relation till MKVs fristående kurser och program, ofta i tätt samarbete med lärarna på respektive kurs och programsamordnare. En del övergripande administration i relation till kandidatprogrammet i medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik ingår också, samt deltagande i lärarmöten och programråd. Vid behov assisterar du studierektorerna i medie- och kommunikationsvetenskap. Till arbetsuppgifterna hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

Kvalifikationer

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har avlagt examen från grundläggande högskoleutbildning eller har motsvarande kompetens, genomgått pedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper och visat pedagogisk skicklighet samt har den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra anställningen väl.

Förmåga att kunna undervisa på svenska är ett krav. Kunskaper i engelska är en fördel.

När universitetet ska anställa nya lärare ska de sökande väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Villkor

Arbetet ställer stora krav på samarbetsförmåga samt att självständigt kunna driva och slutföra sina arbetsuppgifter inom givna tidsramar. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet, så som förmågan att kunna ta egna initiativ och lösa problem på ett för verksamheten konstruktivt sätt. Kunskap om Institutionen för informatik och media är meriterande. Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid ämneskunskap och pedagogisk skicklighet.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten avser såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning. Stor vikt ska läggas på erfarenhet att självständigt organisera och genomföra undervisning. Såväl den pedagogiska skickligheten som erfarenhet av att organisera och genomföra undervisning ska vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas.

Prövningen av ämneskunskap avser relevans, bredd och djup i dokumenterade ämneskunskaper.

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan inges via Uppsala universitets rekryteringssystem och ska omfatta:

  • Ansökningsbrev inklusive bilageförteckning
  • Curriculum Vitae
  • Redovisning av pedagogiska meriter
  • Redovisning av övriga meriter
  • Vetenskapliga och eventuella pedagogiska arbeten som åberopas
  • En tydlig redovisning av omfattningen av den sökandes undervisningserfarenhet, uttryckt i antal timmar.
  • Lista med referenspersoner

Det är angeläget att instruktionerna följs i största möjliga utsträckning. Vi tar enbart emot ansökan på det sätt som beskrivs i annonsen.

Universitetets anställningsordning och riktlinjer för anställning av lärare finns på:
Mål och regler för Uppsala universitet

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2019-08-15 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2020-08-14

Anställningens omfattning: Heltid (100%) eller enligt överenskommelse

Upplysningar om visstidsanställningen lämnas av studierektor Therese Monstad, tel. 018-471 10 18, epost. therese.monstad@im.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 3 maj 2019, UFV-PA 2019/1064.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 190815
Löneform Individuell lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/1064
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-04-10
Sista ansökningsdag 2019-05-03

Tillbaka till lediga jobb