Uppsala universitet, Institutionen för freds- och konfliktforskning

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för freds- och konfliktforskning grundades 1971 med syftet att bedriva forskning och erbjuda utbildning inom området freds- och konfliktstudier. Institutionen är idag en dynamisk och internationell arbetsplats med ca 80 medarbetare och ca 300-400 studenter från hela världen. Mer om institutionens verksamhet finns på http://www.pcr.uu.se.

Vi ledigförklarar nu:

 • En allmän doktorandplats i freds- och konfliktforskning.
  Sökande ombes att skicka in en projektplan med ett valfritt ämne relaterat till freds- och konfliktforskning.

 • Två doktorandplatser i freds- och konfliktforskning med särskilt inriktning mot internationella interventioner och våld mot civila.
  De två doktoranderna kommer att ingå i två relaterade projektet som leds av lektor Lisa Hultman. Ett av projekten (Ending Atrocities), finansierat av ett Wallenberg Academy fellowship, undersöker hur internationella interventioner påverkar civilas säkerhet. Det andra projektet (The Politics of Protection), finansierat av ett konsolideringsbidrag från Vetenskapsrådet, undersöker när och hur det internationella samfundet agerar i förhållande till våld mot civila. Doktoranderna förväntas bedriva forskning om orsaker till och konsekvenser av internationella interventioner i förhållande till våld mot civila – brett definierat. Detta kan omfatta, men är inte begränsat till, avvägningar och motsättningar mellan olika typer av interventioner; hur humanitära och militära insatser kompletterar varandra; tvingande vs. icke-tvingande insatser; hur normer påverkar internationella aktörers agerande i förhållande till våld mot civila. De två doktoranderna har frihet att definiera och utveckla sina egna projektidéer inom ramarna för de större projekten. Projektplaner och ytterligare information kan erhållas från projektledaren Lisa Hultman (lisa.hultman@pcr.uu.se).

Arbetsuppgifter:
Innehavaren av en doktorandplats ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. Övrig tjänstgöring vid institutionen som avser undervisning och administrativt arbete, kan ingå inom ramen för anställningen (max 20 %).

Kvalifikationskrav:
För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till utbildning på forskarnivå där graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildningen är avgörande. För vidare information om antagningsgrunder, ansökan m.m. hänvisas till Institutionen för freds- och konfliktforsknings hemsida, http://www.pcr.uu.se/education/phd-programme.

Ansökningsförfarande:
Ansökan bör vara på engelska, bör göras digitalt och ska innehålla:

 1. en ifylld blankett för ansökan om antagning till forskarutbildningen
 2. ett kort följebrev (1-2 sidor)
 3. CV
 4. bestyrkta kopior av akademiska dokument
 5. en projektplan (3-5 sidor)
 6. referensbrev (max 2) eller en lista med referenspersoner som kan kontaktas (max 2).
 7. akademiska uppsatser och artiklar (1-3 stycken).
 8. via urvalsfråga i webformulären indikera huruvida ansökan gäller 1) den generella doktorandtjänsten, 2) en av tjänsterna med inriktning mot internationella interventioner och våld mot civila, eller 3) både den generella tjänsten och de med särskild inriktning.

För att skriva ansökan behöver du ansökningsblanketten ”Antagning till forskarutbildning”. Med hjälp av studieplanen i forskningsämnet ska du kontrollera att du uppfyller såväl den allmänna som den särskilda behörigheten för studier på forskarnivå i ämnet. Utförliga instruktioner finns här.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2019-10-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Desirée Nilsson (studierektor forskarutbildningen PCR) eller Hanne Fjelde (Koordinator doktorandantagning PCR); e-post phdprogramme@pcr.uu.se.

För frågor om tjänsterna med inriktning mot internationella interventioner och våld mot civila kontakta Lisa Hultman (lisa.hultman@pcr.uu.se).

Välkommen med din ansökan senast den 11 juni 2019, UFV-PA 2019/1136.

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-10-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 3
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/1136
Facklig företrädare
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
Publicerat 2019-04-08
Sista ansökningsdag 2019-06-11

Tillbaka till lediga jobb