Uppsala universitet, Institutionen för farmaci

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för farmaci bedriver en bred verksamhet inom läkemedelsområdet med forskning och undervisning inom läkemedelsformulering, biofarmaci, galenisk farmaci, farmaceutisk fysikalisk farmaci, utvärdering av läkemedelsanvändning samt farmakoepidemiologi och farmakoekonomi. Mer information om institutionen och dess verksamhet finns på webbplatsen www.farmfak.uu.se/farm/.

Doktorandprojektet är knutet till forskargruppen Läkemedelsformulering. Forskargruppen är en stark och internationell forskningsmiljö och har cirka 40 medarbetare varav ungefär 10 är doktorander, 10 postdoktorer, och 15 forskare och professorer. Forskargruppen är multidisciplinär och vi kombinerar bioinformatik och beräkningskemi med biokemi, cell- och molekylärbiologi, biofarmaci, farmaci och fysikalisk kemi för att hitta nya och oväntade lösningar på våra forskningsproblem. För information om hela forskargruppen, se http://farmaci.uu.se/research/drugdelivery/about-us/.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning:

Läkemedels effekter och sidoeffekter är ett resultat av deras distribution i våra vävnader och celler.  Nya tekniker inom cellodling, masspektrometri, mikroskopi och bildanalys gör det nu möjligt att odla primära mänskliga celler i mycket små 3-dimensionella format,  kvantifiera och studera interaktionen med 1000-tals proteiner och metaboliter, och ta reda på vart i cellen läkemedlen interagerar. Du kommer att använda dessa tekniker för att studera kopplingen mellan den cellulära och subcellulära biotillgängligheten och läkemedelseffekt i humana vävnader och i primär tarmcell- och levercellodling. Resultaten kommer att användas i systembiologisk prediktion av läkemedelskinetik och dynamik i människa. För exempel på hur vi nyligen använt global proteomik och utvecklat funktionstester för intracellulär biotillgänglighet för att lösa principiella vetenskapliga problem inom vårt område, se PMID 30560367 respektive PMID 28701380. Studierna kommer att utföras i Per Arturssons forskargrupp, se http://farmaci.uu.se/research/drugdelivery/research/artursson/.

Kvalifikationskrav:

En masterutbildning inom relevant område. Utmärkta kunskaper i engelska, i tal och skrift, är en absolut förutsättning; detta gäller också basal kunskap och skicklighet i experimentellt laboratoriearbete.

Önskvärt/meriterande i övrigt:

Sökanden bör vara mycket motiverad, organiserad, och en pålitlig lagspelare som också kan arbeta självständigt. Tidigare erfarenheter av cellbiologiskt arbete, masspektrometri, bioinformatik och programmering är en fördel.

Doktorandtjänsten är fokuserad på utbildning och examen. Olika aktiviteter vid institutionen som till exempel utbildning och utrustningsansvar ingår. Doktorandtjänsten kommer att förlängas med den tid som åtgått till undervisning (maximalt 20 %) så att utbildningstiden motsvarar fyra års heltidsutbildning. Information om doktorandutbildning, antagningskrav, antagningsbeslut etc finns på http://www2.medfarm.uu.se/utbildning/forskarniva/vill_du_borja/.

Ansökningsförfarande:

  • Ett personligt brev med en beskrivning av dig själv, dina forskningsintressen och din erfarenhet av relevans för ansökan.
  • CV, kursintyg med betyg och kontaktinformation till två referenser.
  • Mastersuppsats (final eller draft) och rekommendationsbrev kan också inkluderas.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Per Artursson, e-mail per.artursson@farmaci.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 2 maj 2019, UFV-PA 2019/1118.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast eller enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/1118
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-03-29
Sista ansökningsdag 2019-05-02

Tillbaka till lediga jobb