Uppsala universitet, Institutionen för farmaci

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Forskargruppen Farmaceutisk fysikalisk kemi har som målsättning att klargöra sambanden mellan läkemedelsmolekylers uppbyggnad, deras fysikalisk-kemiska egenskaper och möjligheterna att styra hur de lagras i och frisättas från olika typer av partikulära läkemedelsbärare och formuleringar. Syftet är att skapa ny kunskap som gör det möjligt att utveckla nya eller förbättrade system för administrering av läkemedel, inklusive makromolekylära läkemedel såsom peptider och proteiner och lågmolekylära läkemedel såsom cancerläkemedel. Gruppens verksamhet är både experimentell och teoretisk och ligger i gränsområdet mellan fysikalisk kemi, läkemedelsformulering och materialvetenskap. Mer information om forskargruppens verksamhet finns på webbplatsen http://www.farmaci.uu.se/forskning/farmaceutisk-fysikalisk-kemi/.

Inom ramen för Swedish Drug Delivery Forums (SDDFs) verksamhet är forskargruppen engagerad i forskningsprojekt relaterade till subkutan administrering av läkemedel. Projekten bedrivs i plattformen för parenteral administrering (Drug Delivery Platform 1). Målsättningen med projekten är att utveckla metoder att förutsäga frisättningen från subkutant injicerade läkemedelsformuleringar, samt absorptionen och biotillgängligheten hos aktiva substanser som administreras denna väg, speciellt läkemedel innehållande biologiska makromolekyler som aktiva substanser. Syftet är att underlätta innovation och utveckling av läkemedelsprodukter med hög biotillgänglighet av den aktiva substansen och liten variation mellan patienter.

Den anställda forskaren kommer verka inom projekt där vi undersöker mikrogeler som bärare av läkemedelsmolekyler, framför allt amfifila substanser och protein/peptidläkemedel. Gruppen implementerar för närvarande mikrofluidik som metod att syntetisera mikrogeler och undersöka inbindning och frisättning av läkemedelelsmolekyler i kontrollerade miljöer.  Vi är intresserade av en forskare med kompetens inom området mikrofluidik för att utveckla och stärka forskargruppens och SDDFs verksamhet inom dessa områden.

Mer information om projekten, Drug Delivery Platform 1 och SDDFs verksamhet finns på webbplatsen http://medfarm.uu.se/sddf.

Arbetsuppgifter: 
Tjänsten är placerad i forskargruppen Farmaceutisk fysikalisk kemi vid institutionen för farmaci, Uppsala universitet. Tjänsten innebär arbete med egen forskning och samarbeten med forskare i de projekt som bedrivs inom ramen för Plattform 1:s verksamhet inom SDDF, med speciell inriktning mot mikrofluidik för syntes av mikrogeler och utveckling av in vitro metoder att undersöka frisättning av subkutant administrerade läkemedel. I arbetsuppgifterna ingår även administrativa uppgifter i samband med rapportering och dokumentering av forskningen inom projektgrupperna, samt att delta i evenemang anordnade av och i anslutning till forskargruppens och SDDFs verksamhet.

Kvalifikationskrav:
Doktorsexamen med dokumenterade kunskaper och färdigheter inom området mikrofluidik. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet inklusive kommunikations- och samarbetsförmåga, vilket behövs för att samverka effektivt både med övriga gruppmedlemmar och med andra forskare och tekniker. Goda kunskaper i engelska i tal och skrift krävs.

Önskvärt/meriterande i övrigt:
Erfarenhet av arbete med metoder att syntetisera mikrogeler/sfärer är meriterande.

Ansökan skall innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, och en kort beskrivning av dig och dina arbetserfarenheter. Vi ser gärna att du lämnar uppgifter om referenspersoner och/eller bifogar rekommendationsbrev.

Ansökningarna bedöms enligt följande kriterier: uppfyllande av behörighetskrav, tidigare erfarenhet av arbete och/eller forskning inom närliggande område samt personlig lämplighet. De sökande kommer först och främst rangordnas efter forskningsskicklighet och forskningsinriktning med avseende på utlysningens ändamål och arbetsuppgifternas karaktär, men även efter förmågan att samarbeta i grupp. Hänsyn kommer även tas till den anställdes möjligheter att arbeta 100% av heltid i 12 månader från anställningsperiodens början till och med 30 juni 2020. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2020-06-30.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av:

Prof. Per Hansson, telefon: +46184714027, +46762736768

Välkommen med din ansökan senast den 18 april 2019, UFV-PA 2019/888.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/888
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-03-27
Sista ansökningsdag 2019-04-18

Tillbaka till lediga jobb