Uppsala universitet, Institutionen för farmaci

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för farmaci bedriver en bred verksamhet inom läkemedelsområdet med forskning och undervisning i biofarmaci, läkemedelsformulering, utvärdering av läkemedelsanvändning, farmaceutisk fysikalisk kemi, galenisk farmaci samt farmakoepidemiologi och farmakoekonomi. Mer information om institutionen och dess verksamhet finns på webbplatsen www.farmfak.uu.se/farm/

Forskargruppen Farmaceutisk fysikalisk kemi har som målsättning att klargöra sambanden mellan läkemedelsmolekylers uppbyggnad, deras fysikalisk-kemiska egenskaper och möjligheterna att styra hur de lagras i och frisätts från olika typer av partikulära läkemedelsbärare och formuleringar. Syftet är att skapa ny kunskap som gör det möjligt att utveckla nya eller förbättrade system för administrering av läkemedel, inklusive makromolekylära läkemedel såsom peptider och proteiner och lågmolekylära läkemedel såsom cancerläkemedel. Gruppens verksamhet är både experimentell och teoretisk och ligger i gränsområdet mellan fysikalisk kemi, läkemedelsformulering och materialvetenskap. Mer information om forskargruppens verksamhet finns på webbplatsen http://www.farmaci.uu.se/forskning/farmaceutisk-fysikalisk-kemi/.

Inom ramen för Swedish Drug Delivery Forums (SDDFs) verksamhet är forskargruppen engagerad i forskningsprojektet ”Nya in vitro modeller för subkutan administrering av läkemedel” som bedrivs i plattformen för parenteral administrering (Drug Delivery Platform 1). Målsättningen med projektet är att utveckla metoder att förutsäga absorptionen och biotillgängligheten för subkutant administrerade läkemedel, speciellt läkemedel innehållande biologiska makromolekyler som aktiva substanser. Inom projektet pågår utvecklingen av en syntetisk modell av den extracellulära matrisen som finns i fettvävnaden under huden där transporten av subkutant administrerade läkemedel äger rum. Forskargruppen har tagit fram och utvärderat en syntesmetod som nu ska optimeras för att ge gelmatrisen egenskaper som i olika avseenden efterliknar egenskaperna hos extracellulära matriser i djurmodeller och människa. I anställningen som forskningsassistent i projektet ingår laboratoriearbete, framför allt syntes av hydrogeler och karakterisering av deras egenskaper. Mer information om projektet, Drug Delivery Platform 1 och SDDFs verksamhet finns på webbplatsen .

Arbetsuppgifter:
Tjänsten innebär laborativt arbete i forskargruppen Farmaceutisk fysikalisk kemi vid institutionen för farmaci, Uppsala universitet. Som forskningsassistent kommer du arbeta i nära samarbete med forskare och doktorander inom forskargruppen. Den laborativa delen av tjänsten innebär provberedning, inklusive syntes av polymera material, och experimentella analyser med hjälp av bl.a. cirkulär dikroism (CD), NMR-spektroskopi, FT-IR, konfokalmikroskopi, reometri och kromatografi.

Kvalifikationskrav:
Ett krav för anställningen är högskoleexamen i relevant ämne, laboratorieassistent eller motsvarande. Alternativt ska kandidaten ha annan utbildning, kunskaper eller erfarenhet inom laboratorieområdet som arbetsgivaren bedömer vara likvärdig. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet inklusive kommunikations- och samarbetsförmåga, vilket behövs för att samverka effektivt både med övriga gruppmedlemmar och med andra forskare och tekniker. Goda kunskaper i engelska i tal och skrift krävs.

Önskvärt/meriterande i övrigt:
Meriterande är dokumenterad förmåga att arbeta noggrant och självständigt, samt erfarenhet av laborativt arbete med syntes av polymera material och geler samt ovan nämnda analysmetoder.

Ansökan skall innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, och en kort beskrivning av dig och dina arbetserfarenheter. Vi ser gärna att du lämnar uppgifter om referenspersoner och/eller bifogar rekommendationsbrev. Ansökningarna bedöms enligt följande kriterier: uppfyllande av behörighetskrav, tidigare erfarenhet av arbete och/eller forskning inom närliggande område samt personlig lämplighet. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning. 

Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning 1 år med möjlighet till förlängning.

Anställningens omfattning: 100%

Upplysningar om anställningen lämnas av:

Prof. Per Hansson, telefon: +46184714027, +46762736768 .

Välkommen med din ansökan senast den 18 april, UFV-PA 2019/889.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Omgående eller enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/889
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-03-27
Sista ansökningsdag 2019-04-18

Tillbaka till lediga jobb