Uppsala universitet, Institutionen för cell- och molekylärbiologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för Cell och Molekylärbiologi vid Uppsala universitet är en tvärvetenskaplig och framgångsrik forskningsinstitution som bedriver forskning inom Strukturbiologi, Molekylärbiologi, Mikrobiologi, Beräkningsbiologi, Molekylär systembiologi, Biofysik och molekylär evolution. Läs mer på https://icm.uu.se.

Projektbeskrivning
Stora förändringar håller på att ske inom fotonvetenskap vilket beror på utvecklingen av kraftfulla röntgenlasrar som kan producera extremt intensiva och mycket korta röntgenpulser (https://lmb.icm.uu.se). Dessa är de hittills kraftigaste röntgenkällorna som finns och intensiteten i pulserna är 10 miljarder gånger högre än intensiteten hos synkrotroner. Vår målsättning är att studera strukturell heterogenitet i biologi och att observera det konformationella landskapet av komplexa proteiner för första gången.

Förutsägelser visar att mycket korta och intensiva pulser kan skapa ett difraktionsmönster från ett enstaka protein innan provet omvandlas till plasma och förstörs. Detta har demonstrerats experimentellt för virus och levande celler. Många proteiner är dynamiska partiklar som övergår mellan olika halvstabila konformationer och i många fall är dessa övergångar fundamental för deras funktion. Tack vare den korta pulslängden och den höga datahastigheten hos frielektronlasern kan data också separeras enligt proteinets konformationer och därmed användas för att studera proteindynamik med mycket hög tidsupplösning. Detta kommer dock med stora utmaningar vad gäller dataanalys och maskininlärning för denna sortering och därefter beräkna proteinets struktur. Denna utmaning kommer att ligga i fokus för dessa doktorandstudier. Detta utgör ett tvärvetenskapligt fält som kombinerar fysik, biologi och datavetenskap.

Arbetsuppgifter
Doktoranden ska främst ägna sig åt sin egen forskarutbildning, övrig tjänstgöring vid institutionen kan förkomma så som undervisning och administrativt arbete, dock högst upp till 20 % av tjänsten.  Mer information om utbildning på forskarnivå, behörighetskrav och antagnings bestämmelser finns på fakultetens hemsida, http://teknat.uu.se/utbildning/forskarniva/.

Behörighetskrav
Ansökningar välkomnas från mycket motiverade kandidater med teknisk eller naturvetenskaplig examen på masternivå. Andra tänkbara ämnen för examen kan exempelvis vara teknisk fysik, matematik, bioinformatik eller annan examen som bedöms som likvärdig av arbetsgivaren. Mycket god muntlig och skriftlig färdighet i engelska är ett krav. Stor vikt kommer även att läggas vid personliga egenskaper såsom exempelvis samarbetsförmåga och självständighet. 

Meriterande i övrigt
Kunskaper inom maskininlärning anses meriterande liksom erfarenhet av programmering.

Ansökan
Din ansökan ska vara skriven på engelska och innehålla:

  • Personligt brev där du beskriver dig själv, ditt forskningsintresse, dina erfarenheter samt varför du är intresserad av doktorandposten (max 2 sidor).
  • CV innehållande utbildning och andra meriter samt beskrivning av relevanta kunskaper utifrån kvalifikationerna. Lista på skrifter eller publikationer.
  • Vidimerade kopior på examensbevis samt kopia av relevant examensarbete eller publikation.
  • Vi ser gärna att du bifogar rekommendationsbrev eller lämnar uppgifter om två referenspersoner.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet. 

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning om 4 år (med eventuell förlängning pga undervisning eller andra särskilda skäl)

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Filipe Maia, tel: +46 70 425 0171, filipe.maia@icm.uu.se, för administrativa frågor Hr-generalist Frida (Nilsson) Österdahl, tel. 018-471 4416, e-mail frida.nilsson@icm.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 2019-05-31 till UFV-PA 2019/1076.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde snarast
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/1076
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-03-28
Sista ansökningsdag 2019-05-31

Tillbaka till lediga jobb