Uppsala universitet, Institutionen för farmaci

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för farmaci bedriver en bred verksamhet inom läkemedelsområdet med forskning och undervisning i biofarmaci, läkemedelsformulering, utvärdering av läkemedelsanvändning, farmaceutisk fysikalisk kemi, galenisk farmaci samt farmakoepidemiologi och farmakoekonomi. Mer information om institutionen och dess verksamhet finns på webbplatsen www.farmfak.uu.se/farm/

Forskargruppen Farmaceutisk fysikalisk kemi har som målsättning att klargöra sambanden mellan läkemedelsmolekylers uppbyggnad, deras fysikalisk-kemiska egenskaper och möjligheterna att styra hur de lagras i och frisättas från olika typer av partikulära läkemedelsbärare och formuleringar. Syftet är att skapa ny kunskap som gör det möjligt att utveckla nya eller förbättrade system för administrering av läkemedel, inklusive makromolekylära läkemedel såsom peptider och proteiner och lågmolekylära läkemedel såsom cancerläkemedel. Gruppens verksamhet är både experimentell och teoretisk och ligger i gränsområdet mellan fysikalisk kemi, läkemedelsformulering och materialvetenskap. Mer information om forskargruppens verksamhet finns på webbplatsen http://www.farmaci.uu.se/forskning/farmaceutisk-fysikalisk-kemi/.

Inom ramen för Swedish Drug Delivery Forums (SDDFs) verksamhet är forskargruppen engagerad i forskningsprojekt om läkemedelsmolekylers amfifila egenskaper inom plattformen för parenteral administrering av läkemedel (Drug Delivery Platform 1).

Amfifila läkemedel finns inom flera olika klasser av läkemedel, till exempel lugnande, smärtstillande och antidepressiva medel, antibiotika, antihistaminer, lokalbedövningsmedel, antiinflammatoriska läkemedel samt läkemedel mot cancer. Molekylernas amfifila egenskaper förväntas spela en avgörande roll för farmakologisk aktivitet samt egenskaper relaterade till toxicitet och hemolys. I samband med läkemedelsformulering spelar den aktiva substansens amfifila egenskaper avgörande roll för dess förmåga att solubiliseras och verka vid läkemedelstransport och frisättning.

Den utlysta tjänsten ingår projekt där vi undersöker olika aspekter av amfifila läkemedelsmolekylers självaggregering i närvaro av relevanta komponenter som lipidmembran, ytaktiva ämnen, proteiner och andra biologiska makromolekyler, samt deras inlagring i och frisättning från mikrogeler. Strukturella egenskaper studeras huvudsakligen med olika spridningstekniker som ljusspridning, lågvinkelröntgenspridning (SAXS) och lågvinkelneutronspridning (SANS), men också kompletterande metoder som elektronmikroskopi.

Vi söker en forskare med kompetens inom områdena ljusspridning/lågvinkelspridning och amfifila ämnens själv-association, för bibehålla och stärka gruppens och SDDFs verksamheter inom dessa områden.

Mer information om projekten, Drug Delivery Platform 1 och SDDFs verksamhet finns på webbplatsen http://medfarm.uu.se/sddf.

Arbetsuppgifter:

Tjänsten är placerad i forskargruppen Farmaceutisk fysikalisk kemi vid institutionen för farmaci, Uppsala universitet. Tjänsten innebär arbete med egen forskning och samarbete med forskare i de projekt som bedrivs inom ramen för Plattform 1:s verksamhet inom SDDF, med speciell inriktning mot spridningsmetoder för undersökning av aggregat av amfifila ämnen. I arbetsuppgifterna ingår även administrativa uppgifter i samband med rapportering och dokumentering av forskningen, samt att delta i evenemang anordnade av och i anslutning till forskargruppens och SDDFs verksamhet.

Kvalifikationskrav:

Doktorsexamen inom fysikalisk kemi eller angränsande områden. Dokumenterad erfarenhet av arbete med avancerade spridningsutrustningar och utvärdering av spridningsdata. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet inklusive kommunikations- och samarbetsförmåga, vilket behövs för att samverka effektivt både med övriga gruppmedlemmar och med andra forskare och tekniker. Goda kunskaper i engelska i tal och skrift krävs.

Ansökan skall innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, och en kort beskrivning av dig och dina arbetserfarenheter. Vi ser gärna att du lämnar uppgifter om referenspersoner och/eller bifogar rekommendationsbrev.

Ansökningarna bedöms enligt följande kriterier: uppfyllande av behörighetskrav, tidigare erfarenhet av arbete och/eller forskning inom närliggande område samt personlig lämplighet. De sökande kommer först och främst rangordnas efter forskningsskicklighet och forskningsinriktning med avseende på utlysningens ändamål, men även efter förmågan att samarbeta i grupp. Hänsyn kommer även tas till den anställdes möjligheter att arbeta 100% av heltid i 12 månader från anställningsperiodens början till och med 30 juni 2020.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2020-06-30

Anställningens omfattning: 100%

Upplysningar om anställningen lämnas av:

Prof. Per Hansson, telefon: +46184714027, +46762736768

Docent Magnus Bergström, telefon: +46184714126

Välkommen med din ansökan senast den 18 april 2019, UFV-PA 2019/887.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Omgående eller enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/887
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-03-27
Sista ansökningsdag 2019-04-18

Tillbaka till lediga jobb