Uppsala universitet, Institutionen för farmaci

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för farmaci vid Uppsala universitet forskar, undervisar och samverkar med samhället i frågor som rör utveckling, tillverkning och användning av läkemedel. Institutionen bedriver internationellt etablerad forskning inom området läkemedelstillförsel och läkemedelsformulering. Institutionen är placerad på Campus BMC, ett tvärvetenskapligt forsknings- och undervisningscentrum vid Uppsala universitet.  Institutionens forskning bedrivs vid fem forskargrupper som beskrivs på hemsidan: www.farmaci.uu.se

Institutionen för farmaci vid Uppsala universitet är också det akademiska navet för ett samverkansprojekt mellan akademi och näringsliv inom livsvetenskaperna (Life Science). Samarbetsprojektet, benämnt the Swedish Drug Delivery Forum (SDDF), har tio industriella samarbetspartners och har omfattande finansiering av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova. Syftet med forumet är att etablera världsledande forskning inom området läkemedelstillförsel och läkemedelsformulering (Drug Delivery). Mer information finns på hemsidan: www.medfarm.uu.se/sddf

Uppsala universitet meddelar härmed att en anställning som forskare inom Swedish Drug Delivery Forums forskningsprogram är öppen för ansökningar för att bibehålla och stärka gruppens verksamhet inom de projekt som bedrivs inom SDDF-plattformen för läkemedelstillförsel till lunga (Plattform 3: Projektgrupp F). Utlysningens ändamål är att anställa en forskare med kompetens inom området partikelmekanik, i synnerhet med avseende på tekniker för att karakterisera enskilda partiklars samt pulvers mekaniska och farmaceutiska egenskaper.

Arbetsuppgifter:
Att utföra egen forskning och samarbeta med forskare i de projekt som bedrivs inom ramen för verksamheten i SDDF:s Plattform 3, i synnerhet med avseende på tekniker för att karakterisera enskilda partiklars mekaniska egenskaper. I arbetsuppgifterna ingår även administrativa uppgifter i samband med rapportering och dokumentering av forskningen inom projektgrupperna, samt att delta i evenemang anordnade av och i anslutning till forskargruppens och SDDF:s verksamhet.

Kvalifikationskrav:
För att kvalificera sig för anställningen som forskare ska doktorsexamen av relevans för arbetsområdet vara avlagd, typiskt inom området galenisk farmaci.

Kriterier vid utvärdering av ansökan:
De sökande kommer först och främst rangordnas efter forskningsskicklighet och forskningsinriktning i relation till utlysningens ändamål. Hänsyn kommer även tas till den anställdes möjligheter att arbeta heltid i 12 månader inom nedan nämnda tidsperiod. Forskaren förväntas självständigt kunna utföra forskning av hög kvalitet och publicera sina resultat i ansedda vetenskapliga tidskrifter. Hon eller han förväntas också bidra till andra projekt inom forumet och institutionen.

Ansökan skall innehålla ett brev i vilket den sökande beskriver sig själv, motiverar varför hon eller han sökt tjänsten, uppger sina kvalifikationer samt anger forskningsintressen och framtidsplaner. Ansökan måste innehålla en meritförteckning (CV) inkluderande namn och kontaktuppgifter för minst två referenser, kopior av åberopade betyg samt en lista över den ansökandes tidigare relevanta publikationer, inklusive doktorsavhandling.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: Snarast. 

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning 12 månader. Längst t o m 2020-06-30.

Anställningens omfattning: 100%

Upplysningar om anställningen lämnas av:

Professor Göran Alderborn, Goran.Alderborn@farmaci.uu.se

Professor Göran Frenning, Goran.Frenning@farmaci.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 18 april 2019, UFV-PA 2019/903.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/903
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-03-27
Sista ansökningsdag 2019-04-18

Tillbaka till lediga jobb