Uppsala universitet, Institutionen för läkemedelskemi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för läkemedelskemi bedriver forskning och undervisning inom området läkemedelsutveckling. Mer information om institutionen och dess undervisning finns på www.ilk.uu.se. Institutionen har sammanlagt ca 85 medarbetare.

Projektsammanfattning och arbetsuppgifter: En doktorandposition för identifiering och analys av biomarkörer finns tillgänglig i forskningsgruppen som drivs av Associate Professor Dr. Daniel Globisch på Institutionen för Läkemedelskemi. Globisch laboratoriet är en internationell och tvärvetenskaplig forskningsgrupp (http://www.ilk.uu.se/research-groups/biomarker-discovery/). Forskningen fokuserar på att utveckla och förbättra metoder för kvantitativ och kvalitativ metobolomik-baserad forskning för att underlätta upptäckten av sjukdomsspecifika små molekylära biomarkörer. Relevant litteratur: Angew. Chem. Int. Ed. 2018, 57, 13805-13809; Chem. Sci. 2018, 9, 6233-6239; Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 2013, 110, 4218-4223. Upptäckten av dessa specifika biomarkörer som uppkommer tidigt i sjukdomsförloppet är avgörande för den framtida utvecklingen av diagnostisering med fokus på individanpassad behandling. Detta avancerade och tvärvetenskapliga forskningsområde befinner sig i forskningens framkant och i gränssnittet mellan biologi och kemi med en kombination av tekniker inom kemisk biologi, organisk kemi, analys av humana prover, masspektrometrisk analys av metaboliter samt undersökning av metabola nedbrytningsvägar. Globisch forskningsgrupp söker nu en väldigt motiverad och entusiastisk doktorand med stort driv och forskningsintresse för att stärka de pågående tvärvetenskapliga forskningsprojekten.

Kvalifikationer: För anställning krävs en masterexamen eller motsvarande i kemisk biologi, organisk kemi, biokemi eller annat relaterat forskningsområde. Utöver examen är stor erfarenhet gällande tekniker inom kemisk biologi, organisk kemi, kemoselektiv modifikation samt analys av humana prover med masspektrometri meriterande. Mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift krävs. Sökande bör ha stark motivation och intresse för tvärvetenskaplig forskning samt besitta en mycket god samarbetsförmåga.

Ansökningsförfarande: Ansökan skall skickas in digitalt, vara skriven på engelska och innehålla följande dokument: 

  1. Personligt brev som innehåller intressen och kunskaper inom forskning, samt egen reflektion om den senaste utvecklingen inom mikrobiom metabolism
  2. Curriculum Vitae
  3. Akademiska betyg och examensbevis
  4. Kontaktuppgifter till minst två referenser

Villkor: Utbildningen på forskarnivå omfattar normalt fyra års studier på heltid. Information om utbildningen på forskarnivå, behörighetskrav och antagningsbestämmelser finns på http://www.medfarm.uu.se/utbildning/forskarniva/. För anställning krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildning. Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap 1-7 § samt i universitets Regler och riktlinjer.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander).

Tillträde: Snarast, dock senast 15 juni 2019.

Anställningsform:Tidsbegränsad anställning i fyra år.

Anställningens omfattning: 100 %.

Upplysningar om forskningsprojektet och forskningsläget lämnas av Assistant Professor Daniel Globisch (daniel.globisch@scilifelab.uu.se).

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Anders Karlén (anders.karlen@ilk.uu.se).

Välkommen med din ansökan senast den 23 april 2019, UFV-PA 2019/1153.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 190615
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/1153
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-04-08
Sista ansökningsdag 2019-04-23

Tillbaka till lediga jobb