Uppsala universitet, Institutionen för teknikvetenskaper

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för teknikvetenskaper är en av de största institutionerna vid Uppsala universitet och bedriver forskning inom en rad olika teknikämnen. Institutionen har cirka 360 medarbetare och har sin verksamhet vid Ångströmlaboratoriet samt Campus Gotland. Tjänsten är vid Avdelningen för signaler och system, Ångströmlaboratoriet.

Arbetsuppgifter: Att bedriva nydanande forskning inom signal- och informationsbehandling och reglering över trådlösa nätverk, speciellt med tonvikt på

  • design och analys rörande motståndskraftig nätverksbaserad estimering och reglering under påverkan av olika former av nätverksattacker, till exempel avlyssning, servicevägran (denial-of-service) och datapåverkan,
  • dynamiska spelteorialgoritmer för strategisk och motståndskraftig systemdesign, och
  • integration av energiskördande sensornätverk för trådlösa reglersystem syftande till harvestingbaserad estimering och reglering under kommunikationsbivillkor. Relevanta områden är också distribuerad, decentraliserad och händelsebaserad estimerings- och regleralgoritmdesign, till exempel för trådlösa reglerapplikationer.

Arbetsuppgifterna omfattar teoretisk analys, algoritmdesign och implementering samt mjukvarubaserad simulering och dokumentation genom författande av tidskriftsartiklar och rapporter. Medverkan i undervisningen på grund- och avancerad nivå samt doktorandhandledning ingår också.

Kvalifikationskrav: Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan examen vara äldre än tre år. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc.

För denna tjänst krävs doktorsexamen i signalbehandling, reglerteknik, kommunikationsteori/system eller närliggande område med dokumenterad erfarenhet av tillämpningar inom trådlösa nätverk eller närliggande ämnesområden, samt publikationer av hög kvalitet inom området signalbehandling, reglerteknik, eller trådlös kommunikation.

Särskild vikt kommer att läggas vid matematiska färdigheter med inriktning mot stokastiska system, optimeringsteori, spelteori och/eller stokastisk reglering, samt dokumenterad forskningserfarenhet inom signal- och informationsbehandling/reglering för eller via trådlösa sensornätverk.

Erfarenhet av teoretisk och experimentellt arbete inom området är viktigt liksom vana att programmera i Matlab och helst också i LabWIEW.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: Snarast.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i två år enligt centralt kollektivavtal.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Subhrakanti Dey (subhrakanti.dey@angstrom.uu.se) eller Professor Anders Ahlén, (anders.ahlen@ angstrom.uu.se).

Information om avdelningen för signaler och system, finns på www.signal.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 15 maj 2019, UFV-PA 2019/1009.

Klicka på länken nedan för att komma till ansökningsformuläret.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Individuell lönesättning.
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/1009
Facklig företrädare
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
Publicerat 2019-04-10
Sista ansökningsdag 2019-05-15

Tillbaka till lediga jobb