Uppsala universitet, Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet (www.igp.uu.se) har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inriktade på bl.a. cancer, autoimmuna och genetiska sjukdomar. En av grundtankarna vid institutionen är att stimulera translationell forskning och därmed en närmare samverkan mellan medicinsk forskning och sjukvården. Forskning bedrivs inom medicinsk och klinisk genetik, klinisk immunologi, patologi, neuroonkologi, vaskulärbiologi, strålningsvetenskap samt molekylära verktyg. Delar av verksamheten är även integrerad med avdelningarna för onkologi, klinisk genetik, klinisk immunologi, klinisk patologi och sjukhusfysik vid Akademiska sjukhuset. Institutionen har undervisningsuppdrag på ett antal programutbildningar och masterprogram inom den medicinska fakulteten samt ett antal utbildningar inom teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet. Institutionen omsätter omkring 400 miljoner kronor, varav drygt hälften är externa forskningsbidrag. Antalet anställda är ca 340, varav ca 100 är doktorander, och det finns totalt över 600 verksamma i arbetsstyrkan.

Projektbeskrivning:
Vascular Development Laboratory (www.makinenlab.com) vid Uppsala universitet syftar till att öka förståelsen av regleringen av kärl i fysiologiska och patologiska förhållanden. Laboratoriet utvecklar och använder genetiska musmodeller i kombination med olika molekylära och cellbiologiska metoder (inklusive avancerad mikroskopi, flödescytometri och (singelcell) RNA-sekvensering) för att studera hur endotelceller kommunicerar med vävnadsmiljön för att samordna morfogenes och funktionell specialisering av vaskulaturen. Laboratoriet undersöker också hur regulatorer av utvecklings- (lymf) angiogenes påverkar genetiska humana sjukdomar som lymfoedem och vaskulära missbildningar.

Vascular Development Laboratory är en del av ett europeiskt MSCA-ITN-nätverk "V.A.Cure" (www.vacure.eu) som syftar till att avslöja kärnmekanismer som ligger till grund för vaskulära anomalier och att utnyttja denna information för att utarbeta nya terapeutiska strategier. Laboratoriet utlyser doktorandtjänster för två Early Stage Researcher (ESR)/ doktorander med titeln:

- Generation and characterisation of mouse models for venous and lymphatic malformations (ESR4)

- Investigation of the mechanisms of lymphatic endothelial PIK3CA signaling during normal development and formation of lymphatic malformations (ESR7)

Arbetsbeskrivning:
Du kommer att arbeta på ett forskningsprojekt med följande mål:

ESR4:

- Generera musmodeller för Pik3ca-driven venös och lymfatisk missbildning (VM / LM)
- Karakterisera cellmekanismerna för lesionsbildning och progression i VM / LM-musmodeller med hjälp av mikroskopitekniker
- Upprätta och utnyttja en metod för att detektera somatiska / mosaikmutationer med hög känslighet i biopsiprover för att förstå bidrag från mutanta celler till humana vaskulära lesioner
- Testbehandlingsstrategier och studera terapiernas reaktionssvar i VM / LM-musmodeller

ESR7:

- Undersöka vaskulär utveckling i förstärkning och förlust av funktionen Pik3ca-mus och zebrafiskmodeller
- Identifiera Pik3ca-reglerat transkriptom och proteom genom enkelcells-RNA-sekvensering och proteomics
- Bestäm VM / LM-specifikt transkriptom

Du kommer också att delta i internationella utbildningsprogram och delta i olika nätverksträffar och olika evenemang.

Kvalifikationer:
Vi letar efter en väl motiverad student med stort engagemang för grundläggande och / eller erfarenhet av translationell forskning, som:

- är berättigad till MSCA-ETN-finansiering, se här
- har en Masterexamen i biologi, biomedicin eller liknande ämnesområden
- har erfarenhet av experimentell forskning i synnerhet erfarenhet av in vivo-arbete (inklusive vävnadsdissektion, beredning och färgning), konfokal mikroskopi och erfarenhet av bildbehandling och erfarenhet av analys är meriterande.
- har goda kunskaper i såväl muntlig som skriftlig engelska
- har god samarbets- och kommunikationsförmåga

Anställningsvillkor:
Doktoranden kommer att erhålla en konkurrenskraftig lön i enlighet med MSCA reglerna för the Early Stage Researcher under de första tre åren. Lönen under det fjärde året kommer att vara enligt det lokala avtalet för doktorander på Uppsala universitet.

Doktorandanställningsperioden avser egna studier på heltid under maximalt fyra år, men övrigt arbete som undervisning och administrativt arbete kan ingå med högst 20% av anställningen. Anställningen kommer då att förlängas med undervisningstiden för att möjliggöra fyra års heltidsstudier.

Ansökningsförfarande:
Kontrollera att de ställda kraven är uppfyllda
Följande bifogas ansökan på engelska:
- Ett personligt brev som beskriver målen med din forskningskarriär och dina kunskaper och erfarenheter
- Curriculum vitae
- Betygskopior och examensbevis för BSc / MSc (på engelska eller med en översättning till engelska)
- Två rekommendationsbrev eller kontaktuppgifter till minst två referenspersoner.

Rekryteringsprocess:
European MSCA-ITN nätverket kommer att göra en sammanställning för samtliga sökande. De sökande kommer att intervjuas (personligen eller via telefon) av tre konsortiemedlemmar. Slutligt urval kan innebära en ytterligare personlig intervju. Alla intervjuer hålls på engelska.

Kalendarium:

Sista ansökningsdag: 22 maj 2019
Intervjuer: April-augusti 2019
Anställningens förväntade startdatum: Juni-oktober 2019

Urvalsprocessen kommer att ske i samarbete med Institutionens forskarutbildningskommitté. Medicinska fakulteten kommer slutligen att godkänna antagningen.

Ytterligare information:
Besök www.vacure.eu för ytterligare information om projektet, anställningsförfarandet och urvalskriterierna. Ytterligare information kan också erhållas från forskningsgruppen www.makinenlab.com.

Information om utbildning på forskarnivå:
http://www2.medfarm.uu.se/utbildning/forskarniva/vill_du_borja/

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Lön i enlighet med MSCA reglerna för the Early Stage Researcher under de första tre åren. Lönen under det fjärde året kommer att vara enligt det lokala avtalet för doktorander på Uppsala universitet.

Tillträde: Snarast eller efter överenskommelse.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av Taija Mäkinen, taija.makinen@igp.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 22 maj 2019, UFV-PA 2019/1001.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast eller efter överenskommelse.
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/1001
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-03-21
Sista ansökningsdag 2019-05-22

Tillbaka till lediga jobb