Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper - MPT

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet är Sveriges största och bredaste institution av sitt slag med cirka 200 anställda. Vår forskning sträcker sig inifrån jordens kärna ut till atmosfären, från mikroskopiska mineral och fossil till hur berg och oceaner bildas, från tiden för jordens födelse fram till idag. Vi kartlägger jordens och livets utveckling över flera miljarder år och studerar sambandet mellan atmosfären och haven med hänsyn till klimatförändringar och hållbar utveckling. För mer information se: www.geo.uu.se eller besök oss på www.facebook.com/geouppsalauniversity/.

Tjänsten är placerad vid Institutionen för Geovetenskaper som innehåller sex program som är engagerade i kollaborativ forskning av hög internationell kvalitet. Högt-tryck gruppen utför experimentella studier av mineral och material under extrema tryck- och temperatur-förhållanden, inom områdena mineralogi och materialvetenskap.

Projektbeskrivning:
Den utannonserade tjänsten är knuten till projektet: ”Functional Quasicrystals? - Harnessing the complexiety of aperiodic intermetallic compounds”, och stöds av ”Knut och Alice Wallenberg stiftelsen”. Upptäckten av icke-periodisk ordning i kvasikristaller betydde ett paradigmskifte inom kristallografi som ändrade vår förståelse  om ordnade  material och omdefinierade konceptet kristallin ordning. Om än vi har sett betydande framsteg när det gäller att bestämma och förstå atomstrukturen hos QCs, återstår fortfarande en fundamental fråga att besvara: Uppvisar QCs distinkta (och kanske nya) elektronska och magnetiska egenskaper som introduceras av strukturens quasiperiodicitet? Att besvara denna fråga och identifiera dessa egenskaper kommer att vara till hjälp för att transformera QSs från att vara enbart kristallografiska kuriositeter till att bli funktionella material. Projektet syftar till att ge en objektiv  karakterisering av de fundamentala korrelationerna mellan icke-periodiska atomstrukturer och fysikaliska egenskaper hos QSs.

Arbetsuppgifter:
Du kommer att arbeta med karakterisering av nya approximativa kvasikristaller och kvasikristaller, genom att applicera magnetiska, elektriska och värmekapacitetsmätningar under högt tryck, vid rumstemperatur och låga temperaturer i magnetiska fält.

Arbetet kommer att ske i nära samarbete med Institutionerna för Kemi och för Teknikvetenskaper, med specialisering inom Fasta Tillståndets Fysik, Uppsala universitet, samt i samarbete med forskare från Stockholms universitet och från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm (KTH).

Arbetet inkluderar design, preparering och mätning av mikroprover i en diamantcell (DAC). Arbetet kan även komma att omfatta undervisning och andra uppdrag upp till max 20% av sysselsättningsgraden.

Kvalifikationskrav:
För denna anställning krävs doktorsexamen i fysik, kemi, geo- eller materialvetenskap. Sökanden måste behärska diamantcell-tekniken. 

Vi söker dig som är självgående, med praktiska färdigheter vad gäller att utveckla metodologier för preparering och mätning av prover med användande av befintliga mikrostruktuerlla teknologier (e.g. FIB teknik). Du förväntas behärska både muntlig och skriftlig engelska väl, för att kunna kommunicera med sina kollegor och publicera i internationella tidskrifter. Excellent kollaborativ förmåga är nödvändig.

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen eller ha en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, och som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc.

Meriterande: 
Erfarenhet från kryogeniska mätningar samt transport-mätningar är meriterande.

Ansökan:
Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande beskriver sig själv, relevanta kvalifikationer, sina forskningsintressen och motivering av önskad forskningsinriktning. Ansökan ska också innehålla en meritförteckning (CV), kopia av relevanta betygshandlingar, en kopia av doktorsavhandling (eller utkast), relevanta publikationer och övriga dokument, relevanta publikationer och övriga dokument. Sökande uppmuntras att ange tidigaste möjliga datum för anställning, samt att bifoga minst 2 rekommendationsbrev och kontaktuppgifter till referenspersoner.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet. För närvarande är det fler män än kvinnor bland Postdoktorer inom Teknat varför kvinnor särskilt uppmuntras att söka denna anställning.  

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: Snarast, enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning om två år enligt centralt kollektivavtal.

Anställningens omfattning: 100%.

Upplysningar om anställningen lämnas av:
Peter Lazor, professor. E-post: peter.lazor@geo.uu.se. 

Välkommen med din ansökan senast den 15 april 2019, UFV-PA 2019/585.

Funderar du på att flytta till Sverige för att arbeta på Uppsala Universitet? Mycket information  om att arbeta och leva i Sverige finner du på www.uu.se/joinus. Du är också välkommen att kontakta ”International Faculty and Staff Services” på ifss@uadm.uu.se.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast, enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/585
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-03-28
Sista ansökningsdag 2019-04-15

Tillbaka till lediga jobb