Uppsala universitet, Institutionen för teknikvetenskaper

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för teknikvetenskaper är en av de största institutionerna vid Uppsala universitet och bedriver forskning inom en rad olika teknikämnen. Institutionen har cirka 360 medarbetare och har sin verksamhet vid Ångströmlaboratoriet samt Campus Gotland.

Avdelningen för elektricitetslära representerar en av Sveriges ledande forskargrupper inom förnybar energiomvandling, och bedriver världsledande forskning inom bland annat elkraftsystem, vind-, våg-, tidvatten och vattenkraft. Avdelningen bedriver också framgångsrik forskning inom kraftelektronik, robotteknik, elektriska drivlinor och elnätsstudier.

Beskrivning av ämne/forskningsprojekt: Projektet är en del av Centrum för naturkatastroflära (CNDS), ett nationellt forskningscentrum som syftar till att förebygga och förbättra samhällets beredskap för risker genom att öka kunskapen inom dynamiken och konsekvenserna av naturkatastrofer. Samarbete och kommunikation inom CNDS-nätverket ger en interdisciplinär plattform för att utbyta expertis inom naturkatastrofer och riskreduktion.

Doktorandprojektet kommer att fokusera på två områden: förmågan hos elnätet att hantera hög andel av el producerad ur intermittenta förnybara energikällor, som vind- och vågkraft, samt katastrofberedskap hos elnätet för att hantera sällsynta situationer med hög inverkan, exempelvis tsunamis och jordbävningar. Projektet syftar till att studera sårbarheten hos elnätet och resultaten kommer användas för att ge riktlinjer för riskreducering av både reglerbara och förnybara energiinstallationer.

Vi erbjuder ett varierande och spännande arbete som utformas av doktoranden och forskargruppen tillsammans.

Arbetsuppgifter: Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet: Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

  • avlagt examen på avancerad nivå eller
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
  • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Beskrivning av sökprofil: Vi söker kandidater med en civilingenjörs- eller motsvarande med inriktning mot elektroteknik, energisystem, teknisk fysik eller liknande. Erfarenhet och intresse av såväl numerisk modellering och programmering som experimentellt arbete är meriterande. En stark motivation och förmåga att jobba individuellt är meriterande. Även industriell erfarenhet är meriterande. Goda muntliga och skriftliga färdigheter i engelska krävs.

Ansökningsförfarande: Ansök via länken nedan. Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete eller utkast därav och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa. Vi ser gärna att du lämnar uppgift om referenspersoner eller bifogar rekommendationsbrev.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: Tillträde våren/sommaren 2019 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Mikael Bergkvist, epost mikael.bergkvist@angstrom.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 17 juni 2019, UFV-PA 2019/947.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Våren/sommaren 2019 eller enligt överenskommelse.
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/947
Facklig företrädare
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
Publicerat 2019-03-15
Sista ansökningsdag 2019-06-17

Tillbaka till lediga jobb