Uppsala universitet, Juridiska institutionen

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Juridiska fakulteten i Uppsala är Nordens äldsta juridiska fakultet och fanns redan när universitet grundades år 1477. Här finns en utbyggd och väl ansedd grundutbildning och forskarutbildning. Vid fakulteten finns Juridiska institutionen, där omkring 200 personer har sin anställning.

Anställningen omfattar 20 procent av heltid i ett år fr.o.m. 2019–06–01 eller enligt överenskommelse, med möjlighet till förlängning, dock sammanlagt högst 3 år.

Forskningsamanuensen arbetar med administrativa frågor tillsammans med forskarna i forskningsämnena förvaltningsrätt, konstitutionell rätt och offentlig rätt. I anställningen ingår även administrativa uppgifter för institutet för utbildningsrätt – IfU. Institutet för utbildningsrätt är en centrumbildning vid Juridiska institutionen med syfte att stimulera, stödja och bedriva forskning med mera inom det utbildningsrättsliga området.

Arbetsuppgifter:

Amanuensen har kontakt med lärare och verksamma jurister både inom och utom fakulteten, forskare i andra vetenskapliga discipliner både inom och utom Uppsala universitet. Amanuensen fyller en mycket viktig servicefunktion gentemot både forskare i ämnena och deltagarna i de olika aktiviteterna.

Det huvudsakliga arbetsinnehållet är att utföra administrativa uppgifter, d.v.s. bistå forskarna inom ämnena förvaltningsrätt, konstitutionell rätt och offentlig rätt i arbete med att administrera det högre seminariet i offentlig rätt och därmed sammanhängande aktiviteter,

  • administrera IfU:s högre seminarieserie och därmed sammanhängande aktiviteter,
  • administrera diverse sammanträden och konferenser,
  • hjälpa till med forskningsansökningar,
  • hjälpa till med arbete kring publikationer och
  • att sköta information på de olika hemsidorna, digitala nätverk etc. samt övrig forskningsadministration.

 Amanuensen är det administrativa navet för forskargruppen inom offentlig rätt (inklusive utbildningsrätt). Det innebär bland annat att det är amanuensen som skickar ut kallelser till seminarier, vidtalar talare och seminarieledare samt bokar resor och logi. Därutöver har amanuensen löpande kontakt med professorerna i offentlig rätt, förvaltningsrätt och konstitutionell rätt för att bistå i spridandet av information och anordnande av konferenser.

Kvalifikationskrav:
För anställning krävs att du är aktivt studerande på juristprogrammet vid Uppsala universitet. Goda kunskaper i svenska och engelska krävs. Eftersom arbetet innebär dagliga kontakter med forskare, lärare och administrativ personal är det viktigt att amanuensen fungerar inom arbetslaget. Anställningen förutsätter god initiativförmåga, stor ansvarskänsla samt en vilja och förmåga att samarbeta med flera olika personalgrupper.

Villkor:
Anställning som amanuens regleras i Högskoleförordningen 5 kap. Bara den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå får anställas som amanuens (HF 5 kap § 10).

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 19-06-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2020-05-31 med möjlighet till förlängning, dock högst sammanlagt 3 år.

Anställningens omfattning: 20 % av heltid i ett år med möjlighet till förlängning, dock högst sammanlagt 3 år.

Upplysningar om anställningen lämnas av

Lotta Lerwall e-post: Lotta.Lerwall@jur.uu.se eller Olle Lundin e-post: Olle.Lundin@jur.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 15 april 2019, UFV-PA 2019/822

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 190601
Löneform Fast Lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 20%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/822
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-03-14
Sista ansökningsdag 2019-04-15

Tillbaka till lediga jobb