Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Beskrivning

Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet, utlyser härmed en anställning som postdoktor i gruppen Molekylär Epidemiologi. Gruppen beforskar diabetes och kardiovaskulär sjukdom med olika metoder, allt från moderna molekylär epidemiologitekniker med ”omics” data till mer traditionella epidemiologiska tillvägagångssätt i stora dataset. Forskningsmiljön är internationell och med engelska som arbetsspråk (se tovefall.se för mer information och information om senaste publikationer). Gruppen omfattar flera medlemmar med grundlig utbildning och erfarenhet av avancerade statistiska, epidemiologiska och bioinformatiska metoder. 

De primära arbetsuppgifterna inom den planerade tjänsten är att arbeta med studiedesign, dataanalys och manuskript inom GUTSY-projektet vilket finansieras av Europeiska forskningsrådet. Det övergripande målet med detta projekt är att utreda orsakssambandet mellan tarmfloran och aterosklerotisk sjukdom samt att identifiera lättillgängliga biomarkörer kopplade till ateroskleros-kopplas tarmflora. För detta ändamål har forskningsprogrammet tre huvudmål: 1) Identifiering av tarmflora (mätt med metagenomik) associerad med koronarsjukdom, hos 10 000 individer 2) Identifiering av plasmamarkörer (metabolomics) associerade med en ateroskleros-kopplad tarmflora 3) Klargörande av kausala effekter av tarmflora vid ateroskleros, hjärtinfarkt och stroke genom utveckling av nya genetiska instrument och tillämpning av Mendelian randomiseringsanalys. Projektet förväntas leda till nya vägar för att effektivt förebygga aterosklerotisk sjukdom. 

Gruppen består av cirka tio personer och verkar inom den nya Epi-Hubben på Dag Hammarskjölds väg 14, där cirka 30 aktiva epidemiologer och statistiker har sin dagliga arbetsplats, vilket möjliggör samarbete och stöd i en unik miljö. Att notera är att inget laboratoriearbete är planerat inom projektet. I övrigt kommer de data som sökanden kommer att arbeta med att kureras, så ingen masspektrometri, bildbehandling eller sekvensdata behöver hanteras. De viktigaste statistiska programvarorna som används i gruppen är Stata, R och PLINK och vi arbetar ofta i en UNIX-miljö. Medarbetaren kommer att kunna utveckla sina färdigheter genom kurser och även utbyta besök med andra forskningsgrupper. Dessutom får postdoktorn möjlighet att i viss utsträckning utveckla egna forskningsidéer. För närvarande finns också ett mentorprogram på institutionen för karriärvägledning av postdocs. 

Kvalifikationer

Den ideala kandidaten är mycket högmotiverad person med doktorsexamen i ett relevant ämne (biostatistik, epidemiologi, bioinformatik etc). Främst kommer de i fråga för anställning som avlagt doktorsexamen högst tre (3) år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan examen vara äldre än tre år. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc.

Mycket goda kunskaper i skriftlig och muntlig engelska krävs. Sökanden måste uppvisa vetenskapliga publikationer av hög kvalitet i internationella peer-granskade tidskrifter som förstaförfattare. Grundläggande förståelse av observationsstudier av populationsstudier är vidare ett krav. Personliga egenskaper är viktiga. Sökanden bör vara stringent i sin analysmetodik särskilt avseende forskningsetik, ha en ansvarsfull attityd, en logiskt och strukturerat arbetssätt och kunna arbeta självständigt. Sökanden måste visa förmåga att dokumentera sitt arbete korrekt. Sökanden ska också kunna dela sin kunskap med kollegor muntligt och i text. Sökanden ska självständigt kunna genomföra analys i STATA eller R. 

Övrigt

Kunskap/erfarenhet inom följande områden är meriterande:

 • Kombinerade omics-analyser   
 • Mendelsk randomisering   
 • Mikrobiologi
 • Programmering
 • Genetisk epidemiologi inklusive GWAS
 • Imputation av genotyper från genotypsarray data
 • Maskininlärning
 • Hjärt- kärlsjukdom
 • Medicin
 • Radiologi
 • Visualisering av forskningsresultat

Ansökan: Följande dokument måste lämnas in med din ansökan och skrivas på engelska:         

 • Ett fullständigt CV, inklusive datum för disputation, avhandlingens titel, tidigare akademiska utnämningar, akademisk titel, nuvarande ställning och undervisningserfarenhet samt kompetens/erfarenhet inom olika programvaror.
 • En fullständig publikationslista.
 • En kortfattat text (max 1 sida) av varför du söker denna position och dina intressen och mål.
 • Utskrifter av betyg från tidigare utbildning.
 • Namn och kontaktuppgifter för tre referenser.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: snarast eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i två år.

Anställningens omfattning: 100 %    

För ytterligare information om anställningen vänligen kontakta Tove Fall (tove.fall@medsci.uu.se). 

Välkommen med din ansökan senast den 5 april, 2019, UFV-PA 2019/785.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast eller efter överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning tillämpas
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/785
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-03-14
Sista ansökningsdag 2019-04-05

Tillbaka till lediga jobb