Uppsala universitet, Institutionen för ABM

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Vid Institutionen för ABM bedrivs utbildning på avancerad nivå inom Masterprogrammet i ABM (arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap och musei- och kulturarvsvetenskap) och från och med HT 2019 även inom Masterprogrammet i digital humaniora. Institutionen bedriver också utbildning på forskarnivå inom biblioteks- och informationsvetenskap. Institutionen har i dagsläget ett tiotal lärare och forskare samt sex doktorander.

Vi söker nu en universitetsadjunkt i biblioteks- och informationsvetenskap med inriktning mot kunskapsorganisation. Anställningen är en visstidsanställning om ett år med chans till förlängning, fr.o.m. 1 maj eller enligt överenskommelse. Omfattning 100 %.

 

Arbetsuppgifter: I anställningen ingår i första hand undervisning, handledning och examination på Masterprogrammet i ABM med särskild inriktning mot kunskapsorganisation och kunskapsproduktion i digitala miljöer. Till undervisning räknas även kursansvar och kursadministration. Till arbetsuppgifterna hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet, samt egen kompetensutveckling. I arbetsuppgifterna ingår att undervisa på såväl campus som på distans i nätbaserad form. Undervisning på engelska kan förekomma.

 

Kvalifikationskrav: Behörig att anställas som universitetsadjunkt är enligt Uppsala universitets anställningsordning den som avlagt examen med ämnesfördjupning från högskoleutbildning samt visat pedagogisk skicklighet och har genomgått för verksamhet inom universitetet relevant pedagogisk utbildning. Behörig för att anställas till denna roll är den som avlagt magister- eller masterexamen i biblioteks- och informationsvetenskap. Enligt universitetets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Bedömningsgrunder

Ämnesfördjupning: Vid urval av behöriga sökande kommer ämnesfördjupning, t.ex. examen på minst magister- eller masternivå i biblioteks- och informationsvetenskap eller relevant yrkeslivserfarenhet, att tillmätas betydelse. Likaså kommer betydelse att tillmätas kunskaper inom kunskapsorganisation och kunskapsproduktion i digitala miljöer.

 

Pedagogisk skicklighet: Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas främst vid pedagogisk skicklighet. Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisningsmeritering.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer i första hand pedagogisk kvalitet att beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, kommer att tillmätas betydelse.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet kommer stor vikt att läggas vid dokumenterad erfarenhet av att undervisa i ämnet biblioteks- och informationsvetenskap med inriktning mot kunskapsorganisation på såväl campus som på distans i nätbaserad form.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2019-05-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning

Anställningens omfattning: 100%

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Ulrika Kjellman tel. 018-471 3386, e-post ulrika.kjellman@abm.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 1 april 2019, UFV-PA 2019/817.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-05-01
Löneform fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/817
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-03-12
Sista ansökningsdag 2019-04-01

Tillbaka till lediga jobb