Uppsala universitet, Statistiska institutionen

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Statistiska institutionen har ca 30 anställda varav ungefär 10 doktorander. Vi forskar inom flera områden exempelvis ekonometri/tidsserieanalys, högdimensionella multivariata linjära modeller, kausal inferens samt strukturella ekvationsmodeller.

Vi söker en doktorand i statistik som kan bedriva kvalificerad statistisk forskning inom området kausal inferens i observationsstudier.

Platsen tillträds 26 augusti 2019 eller efter överenskommelse.

Bestämmelser om doktorandstudier återfinns i Högskoleförordningen 5 kap 1-7 §§ samt i universitetets regler och riktlinjer, http://regler.uu.se.

Arbetsuppgifter: Platsen innebär en anställning inom projektet Skattning av kausala parametrar i registerstudier: inklusion/exklusionskriterier och selektionsbias. Projektet är en del av ett forskningsprogram om utveckling av nya statistiska metoder för att analysera kausala effekter med populationsbaserade register. Projektet leds av Ingeborg Waernbaum och  finansieras av Vetenskapsrådet.

En doktorand skall främst ägna sig åt egen forskarutbildning som omfattar 4 år. Arbetet kan också i begränsad omfattning (maximalt 20 %) innefatta övrig institutionstjänstgöring, huvudsakligen undervisning på grundläggande nivå. I så fall omfattar anställningen längst 5 år.

Lokala riktlinjer för lönenivå finns fastställda för doktorander med doktorandanställning.

Kvalifikationskrav: För ansökan till forskarututbildningen i statistik ska den sökande ha grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden har föreskrivit. För dessa behörigheter, se den Allmänna studieplanen för forskarutbildning i statistik. Den sökande ska också ha goda muntliga och skriftliga färdigheter i engelska.

Önskvärt/meriterande i övrigt:

Ansökan om antagning skall göras via länken längst ner på sidan och skall omfatta:

  • CV
  • Ett kort brev (1-2 sidor) där den sökande beskriver sig själv och sina forskningsintressen och varför vederbörande söker till forskarutbildningen
  • Kopior av examensbevis och registerutdrag som styrker den grundläggande och särskilda behörigheten
  • Kopia av de självständiga arbeten som sökanden författat inom ramen för sin grundutbildning (C-, D-, avancerad nivå eller motsvarande; bifoga utkast av pågående arbeten) alternativt andra relevanta texter
  • Referenser (med kontaktinformation)
  • Övriga handlingar den sökande önskar åberopa. Vi önskar dock inga rekommendationsbrev.

Ofullständiga ansökningar kommer inte att behandlas.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2019-08-26 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

För mer information kontakta docent Ingeborg Waernbaum, e-post ingeborg.waernbaum@statistik.uu.se, prefekt Lisbeth Hansson, tel 018-471 5162, e-post lisbeth.hansson@statistik.uu.se, eller studierektor för forskarutbildningen Inger Persson, tel 018-471 5157, e-post inger.persson@statistik.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 15 april 2019, UFV-PA 2019/861.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-08-26 eller enligt överenskommelse.
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/861
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-03-12
Sista ansökningsdag 2019-04-15

Tillbaka till lediga jobb