Uppsala universitet, Institutionen för informationsteknologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom såväl forskning som utbildning på alla nivåer. Institutionen har i dag ca 280 anställda varav 120 lärare och 110 doktorander. Drygt 4000 studenter läser en eller flera kurser vid institutionen varje år och ett 30-tal forskargrupper är kopplade hit. Mer info: http://www.it.uu.se

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Det övergripande målet med forskningen är att detektera attacker inom Internet of Things (IoT) och metoder som begränsar attackernas inverkan. Forskningen är systeminriktad. Den inledande forskningen kommer att vara på design och implementering av algoritmer för att detektera attacker. En viktig aspekt är här enheternas resursbegränsningar. Syftet med forskningen är att skapa lösningar som automatiskt kan anpassa sig till olika typer av blandade IoT-implementeringar samt att skydda nätverket även när noder är attackerade. Forskningsprojektet är gemensamt med Chalmers tekniska högskola och finansieras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Det kommer att finnas flera doktorander som forskar på olika aspekter av projektet. Se projektets hemsida https://www.resilient-iot.se/ för mer information.

En framgångsrik doktorandutbildning förutsätter ett genuint intresse och nyfikenhet i ämnet samt goda analytiska och kommunikativa färdigheter, både i tal och skrift.

Anställningen är upp till fem år och omfattar institutionstjänstgöring på en nivå av högst 20% (vanligtvis undervisning) samt kursstudier. Du förväntas kunna undervisa på svenska eller engelska.

Kvalifikationskrav: Den sökande ska ha avlagt civilingenjörsexamen, magisterexamen eller en examen med motsvarande kunskaper i ett ämne som är relevant för forskningsområdet. Omfattande kunskaper inom cyber security och systemutveckling, inklusive algoritmiska aspekter är en förutsättning.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Ytterligare erfarenhet av tvärvetenskapliga projekt eller bakgrund i distribuerade system, kryptografi, maskininlärning, blockchain eller data science är meriterande.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla ett brev (max 3 sidor) där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg (översatta till svenska eller engelska), examensarbete (eller sammanfattning om arbetet pågår) kopia på alla publikationer som kandidaten varit med och skrivit med beskrivning av kandidatens specifika bidrag, samt ev. andra relevanta dokument. Dessutom ska sökanden tillhandahålla max. 3 rekommendationsbrev och kontaktinformation till referenspersoner samt ange tidigast möjliga anställningsdatum.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: Så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Prof. Christian Rohner, christian.rohner@it.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 15 april 2019, UFV-PA 2019/851.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde så snart som möjligt eller enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/851
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-03-12
Sista ansökningsdag 2019-04-15

Tillbaka till lediga jobb