Uppsala universitet, Institutionen för kemi - Ångström

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet. Institutionen har 230 anställda och omsätter 220 miljoner kronor. Vid institutionens sju program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram. Mer information finns på vår hemsida.

Beskrivning av ämne/forskningsprojekt: Den tredje industrirevolutionen (digital revolution) använder sig av en plattform som kallas Internet of Things (IoT). Nyheten är fylld av nya applikationer från utarbetade wearables till livräddande medicinska anordningar. IoT-hårdvaran har två vanliga funktioner, en internetanslutning och en smart sensor. Marknaden förutsäger att hundratals miljarder smarta sensorer installeras under det närmaste decenniet. Sensorernas anslutning till molnet är redan komplicerat men deras hållbara utbyggnad är lika en entusiastisk forskningsutmaning. Projektet syftar till att utveckla en ny solcellskonstruktion, en som inte kräver kompromiss mellan estetik och prestanda, vilket skiljer sig radikalt från konkurrensutsatt teknik.

Den mottagande forskargruppen bedriver grundläggande studier av plasmoniska strukturer för solens applikationer, nämligen artificiell fotosyntes och solceller. Detta projekt kommer att fokusera på utveckling av högt anpassningsbara solceller med plasmoniska nanopartiklar som ljusabsorbenter, som syftar till att driva enheter med miljöbelysning (inomhus och utomhus). Projektet är centrerat på den grundläggande förståelsen av ljusabsorberande och laddningsbärande bildande på plasmoniska men det finns också några tillämpade aspekter på det, såsom beskrivs nedan. Projektet omfattar experimentellt arbete med ultrasnabb och synkrotronspektroskopi, materialsyntes och testning samt tillverkning och integration av enheter i IoT-sensorer och andra smarta saker. För mer information kontakta gruppledaren Dr Jacinto Sá (jacinto.sa@kemi.uu.se).

Arbetsuppgifter: Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Doktoranden ska delta i alla de obligatoriska gruppaktiviteter (som exempel: laboratorierengöring, säkerhetsutbildning, instrumenteringsutbildning och gruppmöten) samt verksamhet i samband med Fysikalisk kemi programmet och Institutionen för kemi-Ångström (som exempel: deltagande i seminarier, gästföreläsningar och konsortiet för konstgjorda fotosyntesmöten, brandsäkerhet och andra obligatoriska säkerhetsutbildningar, journalklubb, årlig doktorkonferens, utforskning och vetenskapspopulationer som SciFest, icke-akademiska aktiviteter som studentrepresentation i avdelningsstyrelsen). Doktoranden måste också slutföra minst 40 högskolepoäng.

Behörighet: Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kvalifikationskrav:

 • grundexamen eller motsvarande enligt ovan inom området kemi, fysik och/eller material men en stark komponent på fysisk kemi/kemisk fysik och material.
 • mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Önskvärt/meriterande: Följande kunskap i syntesen av metalliska nanopartiklar:

 • Tillverkning och testning av solceller
 • Kunskap om ultrasnabb och steady state spektroskopi (optisk och röntgen)
 • Grundkunskaper om elektrokemi
 • Kunskap om hållbarhet, förnybar energi, internet of things (IOT) plattform och dela ekonomi (tredje industriella revolutionen).

Villkor: Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Ansökningsförfarande: 
Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: 2019-07-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i fyra år.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: 
Jacinto Sá +46703022448, jacinto.sa@kemi.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 30 April 2019, UFV-PA 2019/848.

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-07-01 eller enligt överenskommelse.
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/848
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-03-14
Sista ansökningsdag 2019-04-30

Tillbaka till lediga jobb