Uppsala universitet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Anställningen är placerad i forskargruppen Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa. Forskargruppen är värd för det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet U-CARE (www.u-care.uu.se).

Arbetsuppgifter

Vår forskning handlar primärt om att studera psykologiska konsekvenser av somatisk sjukdom för patienter och närstående samt att utveckla, testa och utvärdera webbaserade psykologiska interventioner. Vi använder kvantitativ såväl som kvalitativ metodik och arbetar med feasibility/pilot studier, kontrollerade studier, systematiska litteraturöversikter, metaanalyser samt kohortstudier. Vår breda kompetens inom forskningsmetod uppmärksammades i den senaste utvärderingen av forskning vid Uppsala universitet. Den som anställs kommer att få möjlighet att arbeta med olika projekt inom områdena Klinisk psykologi och Vårdvetenskap. Studiepopulationerna omfattar människor med egen erfarenhet av hjärtsjukdom. Forskningsdesign och datainsamlingsmetod av kvalitativ såväl såsom kvantitativ natur används inom projekten. Arbetet är varierat och de specifika arbetsuppgifterna kan komma att omfatta någon, några eller alla av följande uppgifter: att insamla, analysera, tolka och rapportera data; att sammanfatta forskningslitteratur; att rapportera forskningsprojekts progress; att skriva mötesanteckningar från möten med forskargruppen; att presentera forskning och resultat; att arbeta med U-CARE-portalen (www.u-care.se) t.ex. hjälpa studiedeltagare att logga in på Portalen samt testa nya funktioner innan de tillgängliggörs på Portalen; att kontakta potentiella studiedeltagare inför nya forskningsstudier bl.a. via brev, e-post och telefon; att sammanställa vår forskargrupps aktiviteter; och att delta vid möten med forskargruppen och vid institutionen.

Kvalifikationer

Den som kommer att erbjudas anställningen ska ha en högskoleexamen inom för anställningen relevant område, t.ex. Beteendevetenskap, Folkhälsovetenskap, Psykologi, Vårdvetenskap. Sökande ska ha mycket god förmåga och intresse av att arbeta självständigt under handledning samt att uttrycka sig på svenska och engelska i tal och skrift. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet såsom flexibilitet, förmåga att prioritera, god samarbetsförmåga och kvalitetsmedvetenhet.

Önskvärt/meriterande

Erfarenhet av vetenskapligt arbete och kompetens att genomföra statistiska analyser i R, STATA, SAS, SPSS eller liknade program är meriterande.

Ansökningsförfarande

Ansökan ska vara skriven på svenska. Den ska innehålla ett Curriculum Vitae, betyg och ett personligt brev. Av brevet ska framgå tidigare erfarenheter och varför du vill arbeta som forskningsassistent i vår forskargrupp. Uppge kontaktinformation till åtminstone två referenspersoner. Urval kommer att genomföras enligt ovan nämnda krav och förutsättningar samt personlig lämplighet. Urval genomförs av forskargruppsledaren samt projektledare och intervjuer och arbetsprov kommer att förekomma i rekryteringsprocessen.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Villkor

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2019-05-06 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i ett år med möjlighet till förlängning.

Anställningens omfattning: 100%

Upplysningar om anställningen lämnas av Forskargruppsledare, professor Louise von Essen, louise-von.essen@kbh.uu.se , 070 425 07 14 och Biträdande universitetslektor, docent Erik Olsson erik.olsso@kbh.uu.se , 070 359 27 59.

Välkommen med din ansökan senast 2019-04-08, UFV-PA 2019/596.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 20190506
Löneform fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/596
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-03-12
Sista ansökningsdag 2019-04-08

Tillbaka till lediga jobb