Uppsala universitet, Institutionen för lingvistik och filologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för lingvistik och filologi bedriver utbildning och forskning i datorlingvistik och lingvistik, de europeiska klassiska språken, samt asiatiska språk och kulturer. Utbildning erbjuds på grund- och avancerad nivå, samt inom forskarutbildning.

Arbetsuppgifter:

 • De huvudsakliga arbetsuppgifterna är undervisning och bedömning av studenter på kurser i språkteknologi, inklusive handledning av uppsatser, inom det internationella masterprogrammet i språkteknologi, som undervisas på engelska. Kurser med följande inriktning kan bli aktuella: allmän språkteknologi, maskininlärning i språkteknologi, parsning och informationssökning, samt programmering (Python) och matematik.
 • I anställningen ingår även egen forskning och administration.
 • Andra arbetsuppgifter som kan förekomma är utveckling av kurser och undervisningsmetoder samt handledning av doktorander.

För aktivt deltagande i institutionens arbete krävs regelbunden närvaro på arbetsplatsen.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i datorlingvistik eller närliggande ämne som är relevant för anställningens innehåll och arbetsuppgifter, har genomgått relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor, eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper, och som har visat pedagogisk skicklighet samt har den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra anställningen väl. I detta ingår förmåga att arbeta väl tillsammans med andra såväl inom institutionen som utanför den. Specifika krav för anställningen är dokumenterad kompetens inom maskininlärning, inklusive djupa neurala nätverk, och programmering samt förmåga att undervisa på engelska.

 

Bedömningsgrunder: Vid rangordningen av behöriga sökande är både forsknings- och undervisningskompetens viktig. Undervisnings- och forskningskvalifikationer som är relevanta för de områden som nämns under arbetsuppgifter kommer att tillmätas särskild vikt.

Administrativ kompetens ska vara dokumenterad. Samverkan med aktörer utanför universitetet och bidrag till kommunikationen med omgivande samhället är meriterande.

Social kompetens och en dokumenterad förmåga att samarbeta med kollegor är viktiga.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, inklusive dokumenterade meriter, anses ha de bästa förutsättningarna att som aktiv och närvarande anställd genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

 

Ansökningsförfarande: Ansökan skall skickas in via Uppsala universitets rekryteringssystem Varbi. Ansökan ska företrädesvis vara skriven på engelska och omfatta:

 • En sammanställning av meriter och tidigare tjänster (CV).
 • Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet.
 • Förteckning över de vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas. Sökande skall bland dessa ange högst fem skrifter eller andra arbeten som åberopas i första hand.
 • Rekryteringsgruppen kan komma att använda sig av intervjuer, provföreläsningar och referenstagning. Den sökande ska därför lämna en lista på upp till tre referenspersoner som kan belysa hans/hennes yrkesskicklighet liksom personliga egenskaper som är av betydelse för anställningen.
 • Den pedagogiska meritportföljen ska vara utformad så att en kvalitativ bedömning av de pedagogiska meriterna möjliggörs.

Ansökan samt bilagor skickas in elektroniskt i rekryteringssystemet Varbi.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av båda könen och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2019-08-01.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning för två år.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av Professor Joakim Nivre, e-mail joakim.nivre@lingfil.uu.se, tel. +46 18-471 7009, eller av institutionens prefekt, Sina Tezel, tel. +46 18-471 2098, e-mail sina.tezel@lingfil.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 29 mars 2019, UFV-PA 2019/665

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-08-01
Löneform Individuell lönesättning tillämpas
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/665
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-03-06
Sista ansökningsdag 2019-03-29

Tillbaka till lediga jobb