Uppsala universitet, Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet (www.igp.uu.se) har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inriktade på bl. a. cancer, autoimmuna och genetiska sjukdomar. En av grundtankarna vid institutionen är att stimulera translationell forskning och därmed en närmare samverkan mellan medicinsk forskning och sjukvården. Forskning bedrivs inom medicinsk och klinisk genetik, klinisk immunologi, patologi, neuroonkologi, vaskulärbiologi, strålningsvetenskap samt molekylära verktyg. Delar av verksamheten är även integrerad med avdelningarna för onkologi, klinisk genetik, klinisk immunologi, klinisk patologi och sjukhusfysik vid Akademiska sjukhuset. Institutionen har undervisningsuppdrag på ett antal programutbildningar och masterprogram inom den medicinska fakulteten samt ett antal utbildningar inom teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet. Institutionen omsätter omkring 400 miljoner kronor, varav drygt hälften är externa forskningsbidrag. Antalet anställda är ca 340, varav ca 100 är doktorander, och det finns totalt över 600 verksamma i arbetsstyrkan.

Projektbeskrivning:
En forskarutbildningsplats finns tillgänglig inom Dr. Xingqi Chens forskargrupp vid enheten för molekylära verktyg vid Uppsala universitet, Institutionen för immunologi, genetik och patologi. Vi söker en mycket motiverad person med intresse för metodutveckling inom området för encellsbiologi. Forskning fokuserar på att utveckla state-of-the-art singelcellsteknik och att förstå de cellulära mekanismerna vid olika sjukdomar.

Det finns mer än tusen celltyper i vår kropp, och varje celltyp spelar en viktig roll i vår ämnesomsättning och eventuella fel vid kontroll av cellfunktioner kan påverka vår hälsa. Det är allmänt känt att samma celltyp kan vara mycket heterogena, vilket kan vara av stor betydelse för utveckling av olika sjukdomar som t ex cancer och utveckling av resistent mot olika läkemedelsbehandlingar. Idag saknas metoder för att studera cell heterogenitet.

Nervsystemet är ett av de mest komplexa systemen i vår kropp och hundratals sjukdomar är kopplade till nervsystemet. Ett exempel är glioblastom, som är en av de mest aggressiva hjärncancerformerna. Även vid omfattande behandling är överlevnaden inte mer än 12 månader. En av huvudorsakerna till en sådan dålig prognos är den stora intra- och inter-heterogeniteten hos humant glioblastom. RNA-seq studier på enkelcell nivå i humant primär glioblastom är en bra början att undersöka molekylära mekanismen för glioblastoms heterogenitet, men provtagningen av en molekyltyp från enskilda celler ger en ofullständig bild eftersom en cells öde bestäms av molekylernas komplexa samspel inom dess genom, epigenetik, transkriptom och proteom.

För att få fram en fullständig bild om cellförlust under t ex glioblastom progressionen måste vi karakterisera flera lager av cellulära regleringar, inklusive epigenetik, transkriptom och proteinuttryck från samma cell. För närvarande finns dock inga tekniker tillgänglig för detta ändamål. Därför vill vi utveckla multivariabla metoder för att kunna karaktärisera intra- och intercellulära heterogeniteten hos primära glioblastom Dessa nya tekniker kan vara allmänt användbara vid tumördiagnosen, för att förstå den molekylära responsen för läkemedelsresistens vid cancer och läkemedelsbehandling av olika sjukdomar på längre sikt. Vi hoppas att vår forskning i framtiden ska kunna bidra till att identifiera molekylära nyckelaktörer för progression av glioblastom, förutse och kontrollera det cellulära beslutet och leda till utveckling av potentiella verktyg för grundläggande medicinsk forskning av humant glioblastom.

Ytterligare information om forskargruppens profil finns att tillgå via: http://igp.uu.se/research/molecular_tools/xingqi-chen/.

Doktorandanställningen avser egna studier på heltid under maximalt 4 år. Innehavare av doktorandanställning ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå men övrigt arbete såsom utbildning av studenter och administrativt arbete kan ingå med högst 20 procent av anställningen. Anställningen kommer att förlängas med undervisningstiden för att möjliggöra fyra år av heltidsstudier på forskarnivå.

Kvalifikationer:
Sökanden ska ha en masterexamen inom bioinformatik, bioteknik eller liknande. Mycket stark meriterande är erfarenhet av RNA-seq-data mining, funktionell genomik, Linux programmering, R- och Python programmering och goda kunskaper i matematik, biologi och datavetenskap. Grundkunskap i neurobiologi är meriterande. Mycket stark meriterande är tidigare  publikationer i funktionell genomik. Goda kunskaper i muntlig och skriftlig engelska krävs.

För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till utbildning på forskarnivå  där graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå är avgörande. Information om forskarutbildningen, ansökningsförfarande och regler för antagning finns tillgängligt via: http://www2.medfarm.uu.se/utbildning/forskarniva/vill_du_borja/.

Ansökningsförfarande:
Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Vi tar enbart emot ansökan på det sätt som beskrivs i annonsen.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: Snarast eller efter överenskommelse.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Dr. Xingqi Chen,
email: xingqi.chen@igp.uu.se, BMC, Husargatan 3, 751 22 Uppsala

Välkommen med din ansökan senast den 20 mars 2019, UFV-PA 2019/761. 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast eller efter överenskommelse.
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/761
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-03-07
Sista ansökningsdag 2019-03-20

Tillbaka till lediga jobb