Uppsala universitet, Institutionen för neurovetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för neurovetenskap har omfattande åtaganden inom utbildning på grundläggande och avancerad nivå vid Vetenskapsområdet för medicin och farmaci. Vid Institutionen för neurovetenskap bedrivs forskning om nervsystemets normala funktion och utveckling, om de förändringar som uppstår vid sjukdomar och skador i nervsystemet, samt om nya behandlingsmöjligheter för patienter med dessa tillstånd. Även ärftliga faktorer och förvärvade tillstånd studeras som kan bidra till uppkomst av sjukdomar i nervsystemet, störningar i personlighet och beteende (t ex missbruk, kriminalitet).

Arbetsuppgifter: Undervisning inom läkare- och sjuksköterskeprogrammet samt fristående kurser Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration. Klinisk tjänstgöring ingår i anställningen med placering vid VO psykiatri, Akademiska sjukhuset. Det ingår att följa utvecklingen inom det egna ämnet och samhällsutvecklingen i övrigt och även att  initiera och leda utvecklingsarbete inom både undervisning och kliniskt arbete.

Kvalifikationskrav: Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har avlagt examen från högskoleutbildning samt visat pedagogisk skicklighet.

Vi söker dig som har specialistsjuksköterskeexamen samt erfarenhet av klinisk forskning inom området vårdvetenskap med inriktning mot psykiatrisk vård. Ämnesfördjupning, magisterexamen är meriterande och kommer att tillmätas stor betydelse.

Bedömningsgrunder: Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisningsmeritering. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen  sett utifrån forskningen i det aktuella ämnet, ämnesdidaktik och högskolepedagogik tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten.

En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.

Klinisk skicklighet visas genom kliniskt arbete och klinisk utbildning samt deltagande i kliniskt utvecklingsarbete. Kliniskt utvecklingsarbete innebär bland annat insatser som förbättrat eller effektiviserar hälso- och sjukvård.

Behörig att anställas som universitetsadjunkt med kliniska arbetsuppgifter är den som uppfyller behörighetskraven både för anställningen som universitetsadjunkt och för de kliniska arbetsuppgifterna.

Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet.

Riktlinjer och bedömningsgrunder

För instruktioner för ansökan till läraranställningar se: Meritportföljer. Regler och riktlinjer

Anställningsordning vid Uppsala Universitet

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: snarast eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Anställningens omfattning: 100 %  

Upplysningar om anställningen lämnas av professor Lisa Ekselius, E-post: lisa.ekselius@neuro.uu.se Telefon:018-611 5227 eller universitetslektor Caisa Öster, E-post:caisa.oster@neuro.uu.se Telefon:018-611 9849

Välkommen med din ansökan senast den 15 mars 2019, UFV-PA 2019/676 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/676
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-02-28
Sista ansökningsdag 2019-03-15

Tillbaka till lediga jobb