Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap är en institution som hör till Medicinska fakulteten. Vid institutionen finns idag ca 200 medarbetare. Verksamheten är fördelad på 11 forskargrupper med huvudsakliga arbetsuppgifter inom forskning och utbildning, där bl. a. läkarprogram samt sjuksköterskeprogram ingår. Den person som får den utlysta tjänsten kommer att tillhöra en av institutionens forskargrupper och verka i en stimulerande arbetsmiljö med erfarna seniorforskare och spännande internationella samarbeten.

Arbetsuppgifter:

Den framgångsrika sökanden förväntas bedriva sin forskning, med fokus på teoriutveckling och avancerade analyser av longitudinella data, inom området ekologisk livsloppsepidemiologi. Hen ska samarbeta med ett tvärvetenskapligt team av forskare från flera olika universitet i Sverige och utomlands.

Vidare förväntas hen utforma och genomföra statistiska analyser, förbereda manuskript för publicering och presentera sitt arbete i vetenskapliga sammanhang.

I tjänsten ingår forskningsadministrativt arbete (cirka 10 procent av arbetstiden).

Följande specifika målområden står i fokus för denna tjänst:

 • Att studera betydelsen för psykisk hälsa över livsloppet av miljöer på olika ekologiska nivåer: mikronivån (såsom familjen, kamrater, skolan, arbetet) och exonivån (föräldrars arbetsmarknadsposition, bostadsområdet) liksom av interaktioner mellan nivåerna och inom miljöerna sedan hänsyn tagits till förändringar på makronivå (konjunktur, jämställdhet).
 • Att utveckla en ekologisk livsloppsmodell för psykisk o/hälsa genom att integrera Bronfenbrenners ekologiska teori om mänsklig utveckling med livsloppsepidemiologin och att applicera den modellen i empirisk forskning.
 • Att belysa individuella erfarenheter av psykisk hälsofrämjande och försämrings-processer över livsloppet med särskild inriktning på hur individer uppfattar sin förmåga att kontrollera och/ eller övervinna psykiska problem i olika åldrar och i olika sociala sammanhang.
 • Presentera resultaten för intressenter/användare

Kvalifikationer:

Sökande till tjänsten måste ha doktorsexamen inom epidemiologi, folkhälsa, psykologi, sociologi eller liknande; samt erfarenhet av forskning inom livsloppsepidemiologi och folkhälsa. En postdoktoral forskningserfarenhet inom ett relaterat fält krävs.

Urvalet bland de behöriga sökandena kommer att baseras på vår bedömning av de sökandes förmåga att bidra till att forskningsmålen uppfylls. Bedömningsgrunderna är:

 • Vetenskapliga artiklars kvalitét och kvantitet
 • Färdigheter i avancerade kvalitativa och kvantitativa metoder inklusive färdigheter i avancerad statistik, särskilt i longitudinell forskning.
 • Flytande engelska är nödvändiga. För kvalitativa analyser krävs goda färdigheter i svenska.
 • Tidigare forskningserfarenhet inom livsloppsepidemiologi relaterad till psykisk hälsa samt användning av ekologiska modeller, särskilt förtrogenhet med Bronfenbrenners arbete, är meriterande.
 • För att kommunicera resultaten krävs färdigheter i verbal och skriftlig kommunikation på svenska och engelska.

Särskild vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet för tjänsten, vilket innefattar hög motivation, dokumenterad samarbetsförmåga, att vara resultatorienterad, vara välorganiserad, att ha förmåga att följa tidsramar liksom andra personliga förmågor som behövs för att genomföra arbetsuppgifterna.

Toppkandidater kommer att intervjuas.

Ansökan ska innehålla:

 • Intresseanmälan med en kort beskrivning av dina forskningsintressen och varför vi ska anställa just dig (en sida).
 • CV, med en beskrivning av relevanta erfarenheter och färdigheter i förhållande till bedömningsgrunderna ovan samt en publikationslista.
 • Kopior på betyg, examina mm.
 • Kontaktinformation till minst två personer som vid begäran från oss kan förse oss med referenser som stöder din ansökan.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Så snart som möjligt.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i ett år med möjlighet till förlängning till två år.

Anställningens omfattning: 100 %

För mer information om position och vetenskapliga aspekter av ansökan, vänligen kontakta Karin Nordin, email: Karin.nordin@pubcare.uu.se, + 46 70 6769634

Välkommen med din ansökan senast den 2019-03-14, UFV-PA 2019/687.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Så snart som möjligt.
Löneform Individuell lönesättning tillämpas.
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/687
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-03-01
Sista ansökningsdag 2019-03-14

Tillbaka till lediga jobb