Uppsala universitet, Institutionen för biologisk grundutbildning

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik som drivs av Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet med Uppsala universitet som huvudman inrättades 2002 på uppdrag av Regeringen för att bidra till att lärare i förskola, skola och vuxenutbildning får höjd kompetens och ökat intresse för biologi och bioteknik. Genom insatserna för lärare ges elever ökade möjligheter till en aktuell och intresseväckande undervisning. Till exempel ger centrumet ut en tidning och anordnar kurser för lärare.

Några av de huvudsakliga uppgifterna för centrumet är att stödja och inspirera lärare, främja diskussion och utbyte av idéer mellan lärare, främja kontakter mellan forskning och skola, samt stå för kompetensutveckling för lärare. Dessutom arbetar centrumet med att utveckla undervisningsmaterial, verka för ett undersökande och laborativt arbetssätt, samt ge råd och stöd om säkerhet och regler vid praktiskt arbete inom ämnesområdet.

Centrumet är ett av flera nationella resurscentra placerade vid olika universitet. I  verksamheten ingår även att samverka med övriga nationella resurscentra i fysik, kemi, matematik och teknik, samt med Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik. 

Verksamheten finansieras idag huvudsakligen genom årliga bidrag och stöd från Utbildningsdepartementet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet, samt Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Sedan 2010 är centrumet placerat vid Institutionen för biologisk grundutbildning.

Arbetsuppgifter: Vi söker nu en Föreståndare som med helhetsansvar för planering, genomförande och utveckling av resurscentrumets verksamhet, kommer att säkerställa att uppdraget bedrivs med hög kvalitet och i enlighet med avtal, instruktioner och uppsatta mål. I detta ingår bl.a. att leda, organisera och fördela arbetet vid centrumet, samt ansvara för den ekonomiska förvaltningen. Vidare ingår att företräda resurscentrumet i olika sammanhang och att utveckla kontakter och samarbeten med nätverk, organisationer, skolhuvudmän, myndigheter och näringsliv. Dessutom förväntas föreståndaren att aktivt verka för extern medelsanskaffning som kan bidra till bibehållen och expanderad verksamhet. Inom tjänsten finns också utrymme för att medverka i och bedriva ämnesdidaktisk forskning med inriktning biologi, som stärker centrumets verksamhet.

Kvalifikationskrav: Vi söker dig som brinner för och vill bidra till att stärka och utveckla biologiundervisning i skolan. Du ska ha breda biologikunskaper och en lärarexamen i biologi och flera års erfarenhet av undervisning i biologi, samt dokumenterad erfarenhet av skolutvecklingsarbete. Du ska också ha en doktorsexamen i antingen biologi eller ämnesdidaktik med inriktning biologi eller en doktorsexamen inom annat relevant område. Till detta hör erfarenhet av forskning- och utvecklingsarbete kopplat till biologiundervisning. Vi ser även att du som söker har dokumenterade erfarenheter av administration och koordination. Du är väl införstådd i de lagar och riktlinjer som omgärdar svenskundervisning samt har god kännedom om skolans nationella styrning och aktuella skoldebatt. Då den vi söker kommer att leda resurscentrumet internt och samtidigt företräda verksamheten utåt så kommer mycket stor vikt läggas vid erfarenhet av kvalificerat ledarskap och personlig lämplighet. Detta innefattar mycket god samarbetsförmåga, god förmåga att planera, genomföra och utvärdera verksamheten, att kunna uttrycka sig mycket väl i tal och skrift på både svenska och engelska, samt ha en god förmåga att knyta kontakter.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Dokumenterade erfarenheter av ekonomisk styrning.
Erfarenhet av att skriva läromedel eller liknande.
Erfarenhet av svensk lärarutbildning.

Ansökningsförförande: Ansökan skall inkludera ett brev som beskriver dig och dina reflektioner kring möjligheter att utveckla Bioresurs verksamhet att stödja och inspirera till aktuell och intresseväckande undervisning i biologi och bioteknik. Ansökan skall också inkludera ett CV, kopia av lärarexamen och doktorsexamen, dokument som styrker erfarenhet av skolutvecklingsarbete, kontaktuppgifter till referenser och andra relevanta dokument.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2019-08-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning kan tillämpas 

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av Henning Blom, e-post henning.blom@ebc.uu.se och Britt-Marie Lidesten, e-post Britt-Marie.Lidesten@bioresurs.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den åttonde april 2019, UFV-PA 2019/675.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-08-01
Löneform Fast Lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/675
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-02-28
Sista ansökningsdag 2019-04-08

Tillbaka till lediga jobb