Uppsala universitet, Institutionen för ABM

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Anställning inom ett femårigt forskningsprojekt (100% eller deltid).

Information om Institutionen för ABM och den forskning som bedrivs finns på http://www.abm.uu.se.

Anställningen är förlagd inom projektet CApturing Paradata for documenTing data creation and Use for the REsearch of the future (CAPTURE) finansierat av Europeiska forskningsrådets Consolidator Grant (ERC-COG). Projektet leds av professor Isto Huvila. Mer information om projektet återfinns på http://www.abm.uu.se/forskning/pagaende-forskningsprojekt/capture/

Arbetsuppgifter: I forskarens arbetsuppgifter ingår i huvudsak forskning samt administrativa uppgifter i relation till forskningsprojektet. I anställningen kan ingå även handledning av studenter. De anställda forskarna förväntas planera, initiera, bedriva och utveckla självständigt empirisk forskning på ett målmedvetet sätt om informationspraktiker angående antingen skapande eller användning av arkeologiskt forskningsdata i en tvärvetenskaplig forskningsmiljö.

Kvalifikationskrav: Behörig är den som har avlagt doktorsexamen innan uppdragets början inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap eller ett relevant närliggande ämne och visat pedagogisk skicklighet. Anställningen förutsätter mycket goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska.

Bedömningsgrunder: Särskild vikt fästs vid den sökandes vetenskapliga färdigheter men även den pedagogiska och administrativa skickligheten kommer att tas i beaktande. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas.

Meriterande: Relevant praktisk och vetenskaplig erfarenhet som handlar om arkeologernas data och informationspraktiker och -beteende, dokumentationspraktiker, vetenskapsstudier, arkivering och bevarande, och forskningsdatahantering är meriterande såsom erfarenheter om användning av såväl kvalitativa som kvantitativa forskningsmetoder. Kunskaper i åtminstone ett skandinaviskt språk kan vara nyttiga för att kunna bedriva och kommunicera forskning i Sverige och är således meriterande men förutsätts inte av en framgångsrik sökande.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan skall omfatta:

  • Merit- och tjänsteförteckning samt förteckning över de arbeten som åberopas, samt redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk eller annan verksamhet. Tre writing samples (texter sökanden har skrivit individuellt)
  • Kopia av examensbetyget och andra officiella avskrifter.
  • Namn och kontaktinformation till två referenter.
  • En projektbeskrivning (på högst 2 sidor utan referenser) av forskning som sökanden avser kunna bedriva och anser relevant för det större forskningsprojektet. Denna beskrivning bör innehålla en redogörelse för hur projektet bidrar till den internationella forskningen inom området.
     

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Tidigast den 2019-08-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning. 

Anställningens omfattning: 20-100%

 

Upplysningar om anställningen lämnas av: Institutionens prefekt Ulrika Kjellman, ulrika.kjellman@abm.uu.se, eller den huvudansvarige för projektet, Isto Huvila, isto.huvila@abm.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast 30 april 2019, UFV-PA 2019/721.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid/Deltid
Tillträde 2019-08-01
Löneform fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 20-100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/721
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-03-12
Sista ansökningsdag 2019-04-30

Tillbaka till lediga jobb