Uppsala universitet, Institutionen för ABM

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår i första hand undervisning och examination på masterprogrammet i ABM med särskild inriktning mot kunskapsorganisation och kunskapsproduktion i digitala miljöer. Till undervisning räknas också ledning, planering, kursansvar och kursadministration samt handledning. Dessutom ingår att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet samt att undervisa på såväl campus som distans i nätbaserad form. Undervisning på engelska kan förekomma.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor till den här tjänsten är den som avlagt doktorsexamen i biblioteks- och informationsvetenskap, visat pedagogisk skicklighet och har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst fem veckor, eller motsvarande kunskaper.

För behörighet krävs förmåga att undervisa på svenska och engelska.

Bedömningsgrunder

Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån. Särskilt värde kommer att tillmätas den sökandes förmåga att inom undervisning och forskning anlägga ett brett ABM-perspektiv liksom att skapa förståelse för och kunskap kring digitalisering, kunskapens organisation och produktion.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse.

Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen, tillmätas betydelse.

Vid bedömningen av pedagogisk skicklighet kommer stor vikt att läggas vid dokumenterad erfarenhet av att undervisa i ämnet biblioteks- och informationsvetenskap med inriktning mot kunskapsorganisation och digital organisation på såväl campus som distans i nätbaserad form.

När universitetet ska anställa nya lärare ska de sökande väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Önskvärt/meriterande

Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas stor vikt. Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet.

Personliga förhållanden (t.ex. föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter. 

Ansökningsförfarande 

Fullständig ansökan ska inges via Uppsala universitets rekryteringssystem och omfatta:

  • Examensbevis doktorsexamen
  • Ansökningsbrev
  • Curriculum Vitae
  • Redovisning av vetenskapliga meriter
  • Redovisning av pedagogiska meriter

Universitetets anställningsordning och riktlinjer för anställning av lärare finns här.

Fakultetens kompletterande riktlinjer för anställning finns här.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2019-05-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2020-03-31

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: institutionens prefekt Ulrika Kjellman, e-post Ulrika.Kjellman@abm.uu.se, tel. 018-471 33 86. 

Välkommen med din ansökan senast åttonde april 2019, UFV-PA 2019/671.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-05-01
Löneform fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/671
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-02-28
Sista ansökningsdag 2019-04-08

Tillbaka till lediga jobb