Uppsala universitet, Institutionen för teknikvetenskaper

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för teknikvetenskaper är en av de största institutionerna vid Uppsala universitet och bedriver forskning inom en rad olika teknikämnen. Institutionen har cirka 360 medarbetare och har sin verksamhet vid Ångströmlaboratoriet samt Campus Gotland.

Avdelningen för elektricitetslära representerar en av Sveriges ledande forskargrupper inom förnybar energiomvandling, och bedriver världsledande forskning inom bland annat elkraftsystem, vind-, våg-, tidvatten och vattenkraft.

Beskrivning av forskningsprojektet: Tiden är förbi då en stads transportsystem var avskilt och oberoende av elkraftsystemet. Idag stiger elbehovet kraftfullt till följd av en ökad elektrifiering, inte minst inom transportsektorn där vi ser en exponentiell ökning av antalet fordon med eldrift. Den kraftfulla elektrifieringen har idag lett till en alltmer akut effektbrist i Sveriges alla storstadsregioner och Uppsala är inget undantag.

Parkeringshus har historiskt varit av litet intresse för en stads energisystem men detta är idag i snabb förändring. I det växande Uppsala planeras byggnationen av ett stort antal parkeringshus vilka kommer att innehålla hundratals laddstolpar samt solenergianläggningar och energilager. Den stora och ökade efterfrågan på effekt håller på att förvandla parkeringshusen till centrala delar av en stads energisystem och med detta framväxer ett behov av forskning och innovativa lösningar kring elproduktion, lagring, beteendestudier och smarta laddmönster.

Det kommunägda bolaget Uppsala Parkerings AB ansvarar för utvecklingen av mobilitetslösningar, parkeringar i allmän platsmark och dagens mobilitetshus. Det här doktorandprojektet är ett samarbete mellan det kommunala bolaget och universitetet i syfte att studera och i förlängningen testa hur mobilitetshusen kan utvecklas för att minimera belastningen på elkraftsystemet, till exempel genom olika lösningar för efterfrågeflexibilitet, laststyrning och vehicle-to-grid. Målet är att mobilitetshusen periodvis till och med kan stärka det lokala elnätet. I projektet kommer ett Energy Management System, EMS, att utvecklas i syfte att simulera anläggningens kompletta energisystem och möjligheter till smart styrning. Bolagets modernaste fastighet, Dansmästaren, kommer att vara fokus för doktorandens studier. Fastigheten, som är under uppbyggnad idag några hundra meter från forskningsavdelningen vid Ångströmlaboratoriet, kommer att utrustas med omfattande innovativ energiteknik. Ett rum dedikeras för energilager, mätningar med potential till ytterligare forskningsmässiga installationer och experiment.

Vi erbjuder ett varierande och spännande arbete som utformas av doktoranden och forskargruppen tillsammans.

Arbetsuppgifter: Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Doktorandanställningen har en längd motsvarande fyra års heltidsstudier. Institutionstjänstgöring, vanligen undervisning, kommer att omfatta högst 20 %. Information om forskarutbildning finns på institutionens hemsida, http://www.teknik.uu.se och teknisk-naturvetenskapliga fakultetens hemsida http://www.teknat.uu.se.

Beskrivning av sökprofil: Vi söker kandidater med civilingenjörsexamen eller motsvarande med inriktning mot elektroteknik, energisystem, teknisk fysik, eller liknande. Intresse och erfarenhet av praktiskt elektronik- och labbarbete är särskilt meriterande. Starkt eget driv och förmåga till självständigt arbete är meriterande. Även erfarenhet från industrin är meriterande. Vi kräver goda muntliga och skriftliga färdigheter i engelska och svenska.

Behörighet: Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

  • avlagt examen på avancerad nivå eller
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
  • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Ansökan: Ansök via länken nedan. Ansökan bör innehålla en beskrivning av forskningsintressen och relevanta erfarenheter, CV, kopior på examensbevis och betyg, examensarbete (eller ett utkast därav) och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa. Vi ser gärna att du lämnar uppgift om referenspersoner eller bifogar rekommendationsbrev.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Vi tillämpar en löpande urvalsprocess och kommer att ta emot ansökningar fram till och med 5 maj 2019.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: Våren/sommaren 2019 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: tidsbegränsad anställning fyra år. 

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av Rafael Waters, rafael.waters@angstrom.uu.se, 070-425 03 90.

Välkommen med din ansökan senast den 17 juni 2019, UFV-PA 2019/658.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Våren/sommaren 2019 eller enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/658
Facklig företrädare
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
Publicerat 2019-02-25
Sista ansökningsdag 2019-06-17

Tillbaka till lediga jobb