Uppsala universitet, Institutionen för ekologi och genetik

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Härmed utlyses en doktorandtjänst i evolutionär genomik vid institutionen för ekologi och genetik, programmet för evolutionsbiologi, Uppsala universitet.

Institutionen för ekologi och genetik är en internationell miljö med drygt 200 medarbetare. Vid institutionen bedrivs forskning och undervisning i skärningspunkten mellan ekologi, evolution och genomik. Se vidare www.ieg.uu.se.

Evolutionsbiologiskt centrum (EBC: http://www.ebc.uu.se) är en av världens främsta institutioner för forskning och undervisning inom evolutionsbiologi. Forskargruppen är del av programmet i evolutionsbiologi där flera aspekter av genetik och evolution studeras. Miljön är mycket inspirerande med en stor andel internationella doktorander, postdocs och seniora forskare och det finns mycket goda möjligheter för interaktion med kollegor som studerar liknande frågor. Gruppen har stort utbyte med Science for Life Laboratory (https://www.scilifelab.se/) där vi har tillgång till avancerad teknik för DNA och RNA sekvensering, storskalig dataanalys och bioinformatisk support.

Projektbeskrivning: Projektet syftar att förstå den genetiska bakgrunden för lokal anpassning i en metapopulation av gråsparv. Vi har tillgång till omfattande fenotypiska och genetiska data (>3000 individer är  genotypade med en 200K SNP array och hela genomet har sekvenserats för >30 individer ) för att kunna  undersöka selektion på genomnivå, strukturell variation samt uppskattning av demografisk historik. Ett huvudsyfte är att kartlägga genetiska variantar som kan kopplas till  fenotypisk variation. Projektet är ett samarbete med Centre of Biodiversity Dynamics (CBD) NTNU, Norge. I anställningen ingår fältarbete.

Arbetsuppgifter: En doktorandutbildning pågår i fyra år och inkluderar både forskning, kurser och litteraturstudier.

Kvalifikationskrav: Masterexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara masterexamen, inom biologi eller ett relaterat ämne är ett krav. Kunskap inom bioinformatik och/eller programmering är nödvändig. Kandidaten ska ha förmåga att uttrycka sig på engelska mycket väl i såväl tal som i skrift.

Meriterande: Analys av next-gen sekvenseringsdata och populationsgenetik. Utmärkt kommunikationsförmåga och hög motivation krävs. Personliga egenskaper såsom flexibilitet och förmåga till egna initiativ.

Instruktioner för ansökan: Ansökan ska innehålla (1) ett ansökningsbrev med en beskrivning av forskningsintressen, relevanta erfarenheter, varför doktorandtjänsten är av intresse och varför du är lämplig för tjänsten (2) en kort beskrivning av examensarbetet och eventuella andra relevanta forskningsarbeten, (3) CV som innehåller eventuella tidigare publikationer och kontaktuppgifter till två referenspersoner, (4) kopior av examensbevis och kursbetyg. Ansökan ska skrivas på engelska.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Tillträde: 20 april, 2019 eller enligt överenskommelse (dock senast 30.05.2019).

Anställningen: Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier. Anställningen kan komma att kombineras med undervisning eller annan institutionstjänstgöring (maximalt 20 %), vilket förlänger anställningen med motsvarande tid. Lokala riktlinjer finns fastställda för löneinplacering. Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/. Mer information om forskarutbildning finns under http://www.teknat.uu.se/utbildning/forskarniva/

Upplysningar om anställningen lämnas av: Arild Husby, arild.husby@ebc.uu.se, +46 18 471 4120.

Välkommen med din ansökan senast 20 mars 2019, UFV-PA 2019/635.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/635
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-02-20
Sista ansökningsdag 2019-03-20

Tillbaka till lediga jobb