Uppsala universitet, Institutionen för ekologi och genetik

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Härmed utlyses en doktorandtjänst i evolutionär genetik vid institutionen för ekologi och genetik, programmet för evolutionsbiologi, Uppsala universitet.

Institutionen för ekologi och genetik är en internationell miljö med drygt 200 medarbetare. Vid institutionen bedrivs forskning och undervisning i skärningspunkten mellan ekologi, evolution och genomik. Se vidare www.ieg.uu.se.

Evolutionsbiologiskt centrum (EBC: http://www.ebc.uu.se) är en av världens främsta institutioner för forskning och undervisning inom evolutionsbiologi. Forskargruppen är del av programmet i evolutionsbiologi där flera aspekter av genetik och evolution studeras. Miljön är mycket inspirerande med en stor andel internationella doktorander, postdocs och seniora forskare och det finns mycket goda möjligheter för interaktion med kollegor som studerar liknande frågor. Gruppen har stort utbyte med Science for Life Laboratory (https://www.scilifelab.se/) där vi har tillgång till avancerad teknik för DNA och RNA sekvensering, storskalig dataanalys och bioinformatisk support.

Projektbeskrivning: Att förstå den genetiska bakgrunden till hur nya arter bildas och hur organismer anpassar sig till miljön är stora mål inom evolutionsbiologin. I forskargruppen studerar vi naturliga populationer av framförallt fjärilar och använder en kombination av fältstudier, molekylärt labarbete och bioinformatiska analyser för att försöka förstå artbildningsprocesser och vilka gener som är viktiga för arternas anpassningar till miljön. Projektet kommer huvudsakligen att bestå av bioinformatiska analyser av helgenomdata med fokus på att förstå könskromosomers roll i artbildning och anpassning samt evolutionära konsekvenser av variation i rekombination mellan populationer med olika kromosomuppsättning och mellan olika regioner i genomet. Projektet ger också möjlighet att utföra experiment, både i fält och i lab. Beroende på doktorandens intressen och kunskaper kan projektet också innehålla analys av andra molekylära processer som styr arvsmassans evolution. Doktoranden kan också välja att medverka i andra studier som för närvarande pågår i gruppen. För vidare information och frågor hänvisas till gruppens hemsida (http://www.ieg.uu.se/evolutionary-biology/backstrom/) eller kontakt direkt via e-post (niclas.backstrom@ebc.uu.se).

Arbetsuppgifter: En doktorandutbildning pågår i fyra år och inkluderar både forskning, kurser och litteraturstudier.

Kvalifikationskrav: En masterexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara masterexamen, inom biologi eller annat relaterat ämne är ett krav. En viss kunskap inom bioinformatik och/eller programmering är nödvändig. Kandidaten ska ha förmåga att uttrycka sig mycket väl på engelska i såväl tal som i skrift.

Meriterande: Kandidaten bör vara motiverad och entusiastisk och ha god förståelse för evolutionsbiologi, speciellt inom populationsgenetik och/eller artbildning. Gedigen erfarenhet inom bioinformatisk analys av genetiska data samt programmering är meriterande. God kunskap om statistik är också en fördel.

Instruktioner för ansökan: Ansökan ska innehålla (1) ett ansökningsbrev med en beskrivning av forskningsintressen, relevanta erfarenheter, varför doktorandtjänsten är av intresse och varför du är lämplig för tjänsten (2) en kort beskrivning av examensarbetet och eventuella andra relevanta forskningsarbeten, (3) ett CV som innehåller eventuella tidigare publikationer, (4) kontaktuppgifter till minst två referenspersoner, samt, (5) kopior av examensbevis och kursbetyg. Ansökan ska skrivas på engelska.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Tillträde: 15 maj 2019 eller enligt överenskommelse.

Anställningen: Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier. Anställningen kan komma att kombineras med undervisning eller annan institutionstjänstgöring (maximalt 20 %), vilket förlänger anställningen med motsvarande tid. Lokala riktlinjer finns fastställda för löneinplacering. Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/. Mer information om forskarutbildning finns under http://www.teknat.uu.se/utbildning/forskarniva/

Upplysningar om anställningen lämnas av: Universitetslektor Niclas Backström, niclas.backstrom@ebc.uu.se, +46 18 471 6415.

Välkommen med din ansökan senast 20 Mars 2019, UFV-PA 2019/631.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-05-15 eller enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/631
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-02-20
Sista ansökningsdag 2019-03-20

Tillbaka till lediga jobb