Uppsala universitet, Institutionen för informationsteknologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom såväl forskning som utbildning på alla nivåer. Institutionen har i dag ca 280 anställda varav 120 lärare och 110 doktorander. Drygt 4000 studenter lser en eller flera kurser vid institutionen varje år och ett 30-tal forskargrupper är kopplade hit. Mer info: http://www.it.uu.se

 

Beskrivning av ämnesområdet/arbetsuppgifterna: SMT-lösare är villkorslösare som effektivt kan lösa villkor inom satslogik (booleansk logik) och teorier såsom aritmetik, bitvektorer eller arrays. SMT-lösare utgör stommen i många av dagens verifikationssystem, där de ansvarar för att bevisa verifikationsvillkor som beskriver korrekthetsegenskaper i hårdvaru- och mjukvaru-design. Ett viktigt tillämpningsområde av SMT är säkerhetsanalys, speciellt metoder för att automatiskt upptäcka säkerhetsbrister inom nätverk eller programvaror. Ämnet för doktorandtjänsten är (i) att utveckla nya SMT metoder som är skräddarsydda för säkerhetsanalys, såsom algoritmer och verktyg för strängar, reguljära uttryck, och “word equations”, och (ii) att undersöka och förbättra SMT-baserade metoder för säkerhetsanalys, till exempel symbolisk exekvering, testning mha "fuzzing", eller "taint analysis".


Beskrivning av projekt: Anställningen finansieras av det nyligen erhållna femåriga forskningsanslaget WebSec från SSF, som har målet att främja säkerheten på webben genom både teoretiska framsteg samt utveckling av konkreta verktyg. Forskningen kommer att ske inom ramen för ett samarbete mellan Chalmers i Göteborg (projektledare: Andrei Sabelfeld) och Uppsala Universitet (PI: Philipp Ruemmer), och doktoranden kommer att ha möjlighet att samarbeta med flera världsledande grupper på båda universitet: Inbyggda System, Algoritmisk Programverifiering, och Optimeringsgruppen på Uppsala Universitet, och gruppen för Informationssäkerhet på Chalmers.
Om WebSec: https://www.cse.chalmers.se/research/group/security/websec

Kvalifikationskrav: Den sökande ska ha en masterexamen inom datavetenskap eller närliggande, för ämnet relevanta, områden. Goda programmeringskunskaper och expertis inom ämnen såsom SMT, villkorsprogrammering, säkerhet, formella metoder, och kompilatorteknik krävs. Excellenta kunskaper i muntlig och skriftlig engelska är ett krav.

Anställningen är upp till fem år och omfattar institutionstjänstgöring på en nivå av högst 20% (vanligtvis undervisning) samt kursstudier. Du förväntas kunna undervisa på svenska eller engelska.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla ett brev (max 3 sidor) där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg (översatta till svenska eller engelska), examensarbete (åtminstone ett utkast) kopia på alla publikationer som kandidaten varit med och skrivit med beskrivning av kandidatens specifika bidrag, samt ev. andra relevanta dokument.
Dessutom ska sökanden tillhandahålla max. 3 rekommendationsbrev och kontaktinformation till referenspersoner samt ange tidigast möjliga anställningsdatum.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal om löner för doktorander).

Tillträde: Snarast

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av
Dr. Philipp Rümmer, philipp.ruemmer@it.uu.se, telefon: +46 18 4713156.

Välkommen med din ansökan senast den 30 april 2019, UFV-PA 2019/615.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde snarast
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/615
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-02-19
Sista ansökningsdag 2019-04-30

Tillbaka till lediga jobb