Uppsala universitet, Institutionen för fysik och astronomi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Forskare vid institutionen för fysik och astronomi vid Ångströmlaboratoriet bedriver forskning och utbildning i världsklass. Institutionen är den andra största vid Uppsala universitet med mer än 300 anställda och 10 olika avdelningar. För mer information, besök http://physics.uu.se/. Projektet kommer att innefatta samarbete mellan avdelningen för Materialfysik och Materialteori, där forskning bedrivs inom flera ämnen inom material och det fasta tillståndets fysik, se gärna http://www.physics.uu.se/research/materials-physics+/ och http://www.physics.uu.se/research/materials-theory/. Kandidaten kommer därför att få stort utrymme att samverka med både teoretiska och experimentella forskargrupper.

Projektbeskrivning:

Klimatförändringar och konkurrenskraft är var för sig viktiga frågor för Sverige och Europa, där målet är att helt eliminera utsläppen av växthusgaser år 2045. Vätesamhällets upprättande kommer att bli en del av lösningen där förnyelsebara energikällor används för att spjälka vatten, där vätet sedan förvaras för senare användning. När energin behövs vid ett senare tillfälle, kan vätgasen kombineras med syre från atmosfären i en bränslecell vilket resulterar i en avgasfri och hållbar förflyttning av energi.

Stora utmaningar återstår inom väteproduktion, rening och lagring, som måste angripas både genom grundforskning och tillämpad forskning. Doktoranden kommer att ta sig an dessa utmaningar genom att utforska nya amorfa metaller som kan maximera och minimera flödet av väte i material. Projektet kommer att utveckla både ett experimentellt och teoretiskt ”screeningverktyg” för att hitta nya amorfa metaller med unika egenskaper. En kombinatorisk tunnfilmsteknik kommer att användas för att skapa kompositionsgradienter på ett substrat där hela fasdiagrammet kan mätas på samma gång.

Doktorsarbetet innefattar två olika forskningsfält (i) tillväxt av nya amorfa metaller och en utforskning av deras egenskaper med neutronspridning och optisk spridning, och (ii) numeriska simuleringar för att förutspå, förstå och screena nya materialkandidater.

Projektet kommer att förbättra förståelsen för amorfa material och knyta an till kristallers egenskaper. Nya oförutsedda fenomen kommer att dyka upp på grund av samverkan mellan struktur och fysikaliska egenskaper.

Slutmålet med doktorsarbetet är inte bara att öppna upp ett nytt forskningsfält utan också utforska möjliga tillämpningar av dessa nya material.

Tjänsten kräver universitetsexamen i fysik eller motsvarande. Kurser eller annan erfarenhet i en eller flera av följande ämnen är meriterande för tjänsten: röntgen eller neutronspridning, tunnfilmstillväxt, täthetsfunktionalteori eller gitterdynamik. Eftersom kandidaten kommer att utföra neutronspridningsexperiment och numeriska simuleringar, borde kandidaten ha ett stort intresse för dessa ämnen. Personliga egenskaper som engagemang, motivation, initiativtagande och självständighet är av stort värde. Mycket goda kunskaper i engelskt tal och skrift är nödvändiga.

Ansökan: Ansökan ska innehålla ett brev där kandidatens allmänna forskningsintressen samt specifika intressen för det aktuella projektet framgår, och speciellt vilka unika kvalifikationer ansökanden har att bidra med till projektets framgång, speciellt med avseende på tidigare erfarenhet av ämnena ovannämnda. Den sökande bifogar ett CV, en kopia på Mastersuppsats (eller utkast) och andra relevanta dokument. Ytterligare, kontaktuppgifter till minst två rekommendationsbrev ska bifogas.

Doktorandanställningen är tidsbegränsad till 4 års heltidsstudier, maximalt 5 år om institutionstjänstgöring tillkommer. Innehavare av doktorandanställning skall främst ägna sig åt egen forskarutbildning. Övrig tjänstgöring vid institutionen som avser undervisning och administrativt arbete kan ingå inom ramen för anställningen (max 20%).

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet. Avdelningen eftersträvar en jämnare könsfördelning och kvinnor inbjuds särskilt att söka denna anställning.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: 2019-09-01, tidsbegränsad anställning t.o.m. 2023-08-31.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av Gunnar Pálsson (gunnar.palsson@physics.uu.se) eller Ralph Scheicher (ralph.scheicher@physics.uu.se)

Välkommen med din ansökan senast den 1 maj 2019, UFV-PA 2019/580.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 20190901
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/580
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-02-15
Sista ansökningsdag 2019-05-01

Tillbaka till lediga jobb