Uppsala universitet, Inst f farmaceutisk biovetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för farmaceutisk biovetenskap har 140 anställda samt ett flertal gästforskare och stipendiater. Institutionen har tolv forskargrupper/forskningsområden med en gemensam administration och vi bedriver forskning och undervisning inom farmaceutisk cellbiologi och bioteknologi/biokemi/immunonkologi/proteinläkemedelsdesign, farmakologi, läkemedels- och drogberoende, farmakoterapi, farmakokinetik, farmakometri, klinisk farmaci, bioinformatik, avbildande massspektrometri, molekylär neurofarmakologi, immunologi, biologiska läkemedel/bioteknologi samt toxikologi och läkemedelssäkerhet. Mer information om institutionen och dess verksamhet finns på www.farmbio.uu.se

Forskningsområde: Den utlysta doktorandplatsen är knuten till forskargruppen Proteinläkemedelsdesign.

Arbetsuppgifter: Immunterapi är ett av de snabbast växande fälten inom läkemedelsutveckling. Man kan genom att designa de antikroppar som används vid immunterapi påverka hur länge de finns i kroppen, var i kroppen de åker och hur de verkar för att bota eller detektera en sjukdom. I forskargruppen arbetar vi med att designa, tillverka och testa olika antikroppar och proteiner framförallt mot neurodegenerativa sjukdomar som Alzheimers och Parkinsons sjukdom men även mot cancer och epilepsi. Målet med doktorandprojektet är att förbättra effekten av antikroppar som ska användas terapeutiskt eller diagnostiskt, men också att öpnna upp möjligheter att nå sjukdomsmål som tidigare inte har gått att nå. Vi arbetar mycket kreativt med att försöka komma på nya idéer till hur antikroppar kan transporteras och att förstå hur de transporteras. Våra  hypoteser testar vi sedan på sjukdomar som har stort behov av förbättrade terapeutiska möjligheter.

Som doktorand hos oss  förväntas bedriva avancerad forskning inom protein biokemi, cellbiologi och farmakologi samt bredda ditt perspektiv och kunskaper inom samma områden genom relevanta forskarutbildningskurser.

Kvalifikationskrav: Lämplig bakgrund är grundexamen som apotekare, biomedicinare, civilingenjör eller annan liknande utbildning (minst 240 hp).  Kunskaper i biokemiska och biofysikaliska metoder, samt erfarenhet av proteinuttryck och proteinrening är en fördel.

Vi sätter stor vikt vid personlig lämplighet samt motivation och intresse för forskning. Den sökande förutsätts ha god laborativ färdighet, ha förmåga till självständigt arbete och vara bra på att samarbeta med andra personer.  Den sökande ska kunna uttrycka sig väl, både muntligt och skriftligt, på engelska.

Meriterande:  Erfarenhet av in vivo arbete och/eller andra biokemiska, biofysikaliska eller cellbiologiska metoder.

Information om utbildning på forskarnivå, behörighetskrav och intagningsbestämmelser finner du på http://www2.medfarm.uu.se/utbildning/forskarniva/.

Urval av sökande görs av handledaren i samråd med institutionens forskarutbildnings-grupp. Forskarutbildningskommittén inom vetenskapsområdet medicin och farmaci antar doktoranden.  Löneplacering sker enligt lokala riktlinjer vid Uppsala Universitet.

För anställning krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildning. Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7  samt universitetets regler och riktlinjer  http://regler.uu.se/.  Doktoranden ska främst ägna sig åt egen forskarutbildning. Övrig tjänstgöring vid institutionen, som avser undervisning och administrativt arbete kan ingå inom ramen för doktorandplatsen (max 20 %).  Utbildningen på forskarnivå omfattar normalt 4 års heltidsstudier, maximalt 5 år om institutionstjänstgöring tillkommer.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: Efter överenskommelse.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av biträdande universitetslektor Greta Hultqvist, tel 018-471 4015 och e-post: Greta.Hultqvist@farmbio.uu.se. 

För frågor runt anställningen lämnas av administrativ samordnare Marina Rönngren, tel 018-4714301 e-post marina.ronngren@farmbio.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 15 mars 2019, UFV-PA 2019/504.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-04-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/504
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-02-13
Sista ansökningsdag 2019-03-15

Tillbaka till lediga jobb