Uppsala universitet, Institutionen för neurovetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Vid Institutionen för neurovetenskap bedrivs forskning om nervsystemets normala funktion och utveckling, om de förändringar som uppstår vid sjukdomar och skador i nervsystemet, samt om nya behandlingsmöjligheter för patienter med dessa tillstånd. Även ärftliga faktorer och förvärvade tillstånd studeras som kan bidra till uppkomst av sjukdomar i nervsystemet, störningar i personlighet och beteende (t ex missbruk, kriminalitet).

Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri, förkortat KcKP, är inrättat vid Uppsala universitet på uppdrag av Socialstyrelsen.

Hur människor påverkas av allvarliga händelser är av stor vetenskaplig och klinisk betydelse. Krisstöd och behandlingsformer har utvecklats. De psykiska följderna av allvarliga händelser, såsom depression, ångest och posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) kan leda till allvarliga hälsoproblem.

Kunskapscentret ska förvalta kunskap inom området psykotraumatologi genom att:
• samla, fördjupa och sprida kunskaper och utifrån nya forskningsrön öka kunskaperna om traumatisk stress och dess följdverkningar
• driva och delta i forskningsprojekt, utredningar och riskanalyser
• utveckla svenska riktlinjer för utbildning på olika nivåer avseende krisstöd och behandling av traumatisk stress
• ansvara för och medverka i utbildning av hälso- och sjukvårdspersonal

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Projektet handlar om att utveckla, testa och utvärdera en självhjälps smartphone-app för föräldrar som förlorat ett barn och har ihållande sorgereaktioner. Den person som kommer att erbjudas anställningen kommer att bistå projektledaren att samordna arbetet inom projektet vilket bl.a. inkluderar att utveckla appen, hantera ansökningar om etisk prövning; överse rekrytering och deltagande i studien; samarbeta med externa samarbetspartners; analysera och rapportera data; skriva vetenskapliga artiklar och bidra till att ansöka om forskningsmedel. Projektet bedrivs vid Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri som är inrättat av Socialstyrelsen vid institutionen för neurovetenskap och finns i en klinisk miljö på Akademiska sjukhuset. Centret utvecklar och sprider kunskap om stress- och traumarelaterad psykisk ohälsa i samband med allvarliga händelser.

Kvalifikationskrav: För att vara behörig för anställningen ska du ha avlagt doktorsexamen inom  Beteendevetenskap, Psykologi, Vårdvetenskap eller ett näraliggande akademiskt område som arbetsgivare bedömer relevant för anställningen.

Personen bör ha erfarenhet av att planera och genomföra interventionsstudier. Personen bör också ha mycket god kunskap om och erfarenhet av att arbeta med genomförbarhets- och pilotstudier. Tidigare forskningserfarenhet inom ämnet eller inom relaterade ämnen är meriterande. Kliniskerfarenhet av att arbete med förlustdrabbade föräldrar är även meriterande.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. God samarbetsförmåga är ett krav liksom förmågan att arbeta självständigt. De sökande ska kunna uttrycka sig väl muntligt och skriftligt på svenska och engelska.

Önskvärt/meriterande i övrigt: 

  • Erfarenhet av app och webbutveckling
  • Erfarenhet av applikationen Redcap  

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: snarast.

Anställningsform: Tidsbegränsad till och med 2021-02-28.  

Anställningens omfattning: 50 %

Upplysningar om anställningen lämnas av Dr. Josefin Sveen, josefin.sveen@neuro.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 11 mars 2019, UFV-PA 2019/398.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde snarast
Löneform Fast Lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/398
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-02-08
Sista ansökningsdag 2019-03-11

Tillbaka till lediga jobb