Uppsala universitet, matematiska institutionen

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Centrum för interdisciplinär matematik (CIM) vid Uppsala universitet bedriver interdisciplinära forskningssamarbeten mellan matematik, andra vetenskapliga discipliner och industrin.  CIM tillhandahåller utbildning och experthjälp i matematisk modellering och datorsimulering, se http://www.math.uu.se/cim. Vi söker nu upp till tre doktorander för anställning inom centrumet, inom CIMs forskarskola i interdisciplinär matematik som startade 2011.

Arbetsuppgifter: En doktorand skall främst ägna sig åt egen forskarutbildning som omfattar fyra år. Arbetet kan också i begränsad omfattning (maximalt 20%) innefatta övrig institutionstjänstgöring, doktorandtjänsten förlängs då i motsvarande omfattning. Doktoranden skall arbeta inom ett interdisciplinärt forskningsprojekt, med minst två handledare från olika vetenskapliga ämnen, eller en från industrin och en från akademin. En av handledarna bör verka inom de matematiska vetenskaperna, vilka innefattar matematik, statistik, beräkningsvetenskap eller de mer teoretiska delarna av bildanalys eller systemteknik. Den andra handledarens ämnesinriktning (som skall skilja sig från den förstas område) ska säkerställa projektets interdisciplinära karaktär. Några exempel på relevanta områden är fysik, kemi, biologi, geovetenskap, teknik, ekonomi, finans, medicin och farmaci.

Doktoranden förväntas delta aktivt i centrumets och forskarskolans verksamheter, såsom seminarier, vetenskaplig konsultverksamhet och konferenser. Vidare krävs att doktoranden läser minst 30 hp (sex månaders heltidsstudier) doktorandkurser i matematik, modellering, statistik, beräkningsvetenskap, som ges av matematiska institutionen och institutionen för informationsteknologi.

Kvalifikationskrav: Den sökande förväntas ha ett intresse för tillämpad matematik och/eller modellering i ett interdisciplinärt sammanhang. En doktorandanställning förutsätter en masterexamen inom ett område som är relevant för att bedriva forskning i tillämpad matematik, t.ex. matematik, ingenjörsvetenskap eller beräkningsvetenskap. Sökande med en annan bakgrund, t.ex. inom kemi eller biologi, med intresse för och kompetens i matematisk modellering uppmuntras också att söka.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

För anställning som doktorand inom CIM krävs att innehavaren antas till utbildning på forskarnivå hos en lämplig institution vid Uppsala universitet. Den sökande förväntas kunna påbörja sin anställning i september 2019 eller enligt överenskommelse.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ytterligare information: Exempel på pågående doktorandprojekt finns presenterade på centrumets forskningssidor http://www.math.uu.se/cim/research/ och på sidan http://www.math.uu.se/ cim/education/doctoral-projects/ finns en lista över potentiella nya projekt som handledare har föreslagit.

Den sökande ska kontakta en tilltänkt handledare vid Uppsala universitet för att diskutera ett lämpligt forskningsprojekt innan ansökan skickas in.

Ansökningarna kommer att utvärderas i två steg, först gör handledarna och deras respektive institutioner en intern prioritering och sedan bedöms de högst prioriterade ansökningarna tillsammans med projektbeskrivningarna från handledarna gemensamt i det andra steget.

Ansökan måste innehålla:

 1. Namn på tilltänkta handledare och projekttitel. Vi uppmuntrar kandidater att nämna flera projekt/handledare
 2. Ett personligt brev om max en sida som beskriver de vetenskapliga frågeställningar i projektet som intresserar just dig och hur dina tidigare erfarenheter passar in i projektet
 3. Curriculum Vitae (maximalt två sidor)
 4. Examensbevis (om examen är klar) och registerutdrag (med avklarade kurser och betyg) som styrker behörighet till utbildning på forskarnivå vid vald institution
 5. Publikationslista (om publikationer finns)
 6. En kopia av examensuppsats eller en detaljerad beskrivning av arbetet samt en plan för dess slutförande om det inte är färdigt vid ansökningstidens utgång. Examen måste vara färdig senast 31 maj 2019 eller vid tillträdet
 7. Namn, befattning, relation till sökande samt e-postadress till två referenspersoner
 8. Övrig dokumentation som du anser relevant för din ansökan

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander).

Tillträde: 2019-09-01 eller enligt överenskommelse, tidsbegränsad anställning.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av 
CIMs föreståndare universitetslektor Jordi-Lluis Figueras, tel 018-4713316, e-post jordi-lluis.figueras@math.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 29 mars 2019, UFV-PA 2019/439.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-09-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 3
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/439
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-02-15
Sista ansökningsdag 2019-03-29

Tillbaka till lediga jobb