Uppsala universitet, Institutionen för informationsteknologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom såväl forskning som utbildning på alla nivåer. Institutionen har i dag ca 280 anställda varav 120 lärare och 110 doktorander. Drygt 4000 studenter läser en eller flera kurser vid institutionen varje år och ett 30-tal forskargrupper är kopplade hit. Mer info: http://www.it.uu.se

Avdelningen för systemteknik bedriver verksamhet inom maskininlärning, reglerteknik, signalbehandling, och systemidentifiering. Forskningsämnet är maskininlärning och handlar om att utveckla och analysera modeller och/eller beräkningsintensiva inlärningsmetoder.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: 

Den exakta inriktningen på doktorandarbetet bestäms i samråd mellan doktorand och handledare utgående från den problemställning som beskrivs nedan. Information om vår forskning finns i följande populärvetenskapliga reportage

http://www.teknat.uu.se/nyheter/nyhetsdetaljsida/?id=9990&area=5,16,17,50&typ=artikel&lang=sv och även på gruppens hemsida: http://www.it.uu.se/research/systems_and_control

Följande problemställning är relevanta för denna utlysning:

Deep learning and probabilistic programming. Detta projekt fokuserar på design och utveckling av modeller och algoritmer för djupa neurala nätverk (deep learning). Vidare är vi specifikt intresserade av kombinationen av djupa neurala nätverk och probabilistisk programmering (ett relativt nytt paradigm inom maskininlärning). Forskningen har relevans i  tillämpningsområden där kvantifiering av osäkerhet är särskilt viktig, till exempel olika tillämpningar inom medicin. Doktoranden ska arbeta med ämnen såsom modeller, probabilistiska inferensalgoritmer och eventuellt optimering. Projektet kommer att ske i samarbete Prof. David Broman som arbetar med programmeringsspråk vid KTH. Det kommer även att finnas en doktorand i projektet vid KTH. Det här projektet kommer att finansieras av Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP), vilket innebär att du kommer att vara en del av ett mycket spännande och attraktivt nätverk. De högst rankade kandidaterna kommer att att nomineras till WASP-bedömningsgruppen, som tar det slutgiltiga beslutet om en kandidat blir finansierad i projektet.

Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP) är Sveriges största enskilda forskningsprogram och utgör ett viktigt nationellt initiativ för strategisk grundforskning, utbildning och rekrytering av forskare/lärare. Programmet initieras och finansieras generellt av Knut och Alice Wallenberg Foundation (KAW) med 2,6 miljarder kronor. Utöver detta får programmet stöd från samarbetsindustrin och deltagande universitet för att bilda en sammanlagd budget på 3,5 miljarder SEK. Huvudmålet är mer än 50 nya professorer och mer än 300 nya doktorander inom AI, autonoma system och programvara. Visionen med WASP är att generera utmärkt forskning och säkerställa kompetens inom artificiell intelligens, autonoma system och programvara till förmån för svensk industri. För mer information om forskning och andra aktiviteter som genomförs inom WASP, besök: http://wasp-sweden.org/

Kvalifikationskrav: 

En doktorand ska ha civilingenjörsexamen, magisterexamen eller motsvarande kunskaper i ett ämne som är relevant för forskningsområdet, goda kommunikationsfärdigheter och utmärkta studiemeriter, samt goda färdigheter i engelska i tal och skrift. Erfarenhet inom maskininlärning eller statistiska beräkningsmetoder är meriterande. En doktorandanställning ges upp till fem år. Doktoranden ska främst ägna sig åt den egna forskarutbildningen. Övrig tjänstgöring vid institutionen, som avser undervisning och administrativt arbete, ingår inom ramen för anställningen (max 20 %). 

Ansökningsförfarande:

Ansökan ska innehålla ett brev (max 2 sidor) där den sökande beskriver sig själv, sina forskningsintressen, anledningen till varför du söker denna tjänst, samt tidigare erfarenheter. Ansökan ska också innehålla en meritförteckning (CV), kopia av relevanta betygshandlingar, en kopia av examensarbete (eller en sammanfattning om examensarbetet inte är avslutat), relevanta publikationer och övriga dokument (t ex förteckning över referenspersoner). Det är inget krav att den sökande har relevant grundexamen vid ansökans inlämnande, men samtliga sökande skall ange tidigaste möjliga datum för anställning. Observera att ansökan endast kan tas emot via webbgränssnittet enligt länk nedan (och inte via e-post).

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: Snarast, tidsbegränsad anställning t.o.m. max 5 år.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen finns på http://www.it.uu.se/ (institutionen) eller via kontakt: Prof. Thomas Schön (thomas.schon@it.uu.se).

Välkommen med din ansökan senast den 1 mars 2019, UFV-PA 2019/317.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/317
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-01-28
Sista ansökningsdag 2019-04-14

Tillbaka till lediga jobb