Uppsala universitet, Institutionen för medicinsk cellbiologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för medicinsk cellbiologi (MCB) bedriver undervisning för ca 1500 studenter per år inom olika utbildningsprogram såsom för läkare, sjuksköterskor, biomedicinare, apotekare och biomedicinska analytiker.

Vid Institutionen bedrivs grundläggande forskning inom medicinsk cellbiologi och fysiologi med fokus på diabetes, njurfunktion, inflammation, angiogenes och cellsignalering. En närmare beskrivning finns på institutionens hemsida: http://www.mcb.uu.se/

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning:  Doktorandprojektets syfte är att förstå mekanismer bakom kalciumberoende exocytos i hormonfrisättande celler, främst med hjälp av avancerad mikroskopi. Fokus kommer att ligga på hur samverkan mellan SNAREs och andra proteiner katalyserar membranfusion, och hur dessa processer påverkas vid typ-2 diabetes. Metoder innefattar live-cell och superresolution mikroskopi, bildanalysmetoder, patch-clamp, molekylärbiologiska metoder samt cellodling. Se även https://www.mcb.uu.se/res/groups/sb/. Doktorandanställningen avser egna studier på heltid under maximalt 4 år. Innehavare av doktorandanställning ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå men övrigt arbete såsom undervisning och administrativt arbete kan ingå med högst 20 procent av anställningen. Anställningen kommer att förlängas med undervisningstiden för att möjliggöra fyra år av heltidsstudier på forskarnivå.

Kvalifikationer: Doktoranden skall ha en akademisk examen på masternivå eller motsvarande (240 högskolepoäng) inom biomedicin, cell- och molekylärbiologi, medicin, eller annat relevant ämne, samt mycket stort intresse för grundvetenskaplig forskning. Kandidaten skall ha goda kommunikationsfärdigheter, utmärkta studiemeriter, samt goda färdigheter i engelska i tal och skrift. För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildning.

Information om forskarutbildningen, ansökningsförfarande och regler för antagning finns tillgängligt via http://www2.medfarm.uu.se/utbildning/forskarniva/vill_du_borja/

Meriterande

Kunskaper och färdigheter inom avancerad fluorescensmikroskopi och bildanalys är särskilt meriterande. 

Ansökan:

För anställning som doktorand krävs att kandidaten är antagen eller kommer att antas till forskarutbildning, där graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning är avgörande. Information om utbildning på forskarnivå, behörighetskrav och antagningsbestämmelser finns på http://www2.medfarm.uu.se/utbildning/forskarniva/.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/. Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).
 
Startdatum: Enligt överenskommelse.

Omfattning: Heltid.

För ytterligare information kontakta:
Sebastian Barg, 018-471 46 60, sebastian.barg@mcb.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 18 februari 2019, UFV-PA 2019/314.

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Fixed salary
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/314
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-01-28
Sista ansökningsdag 2019-02-18

Tillbaka till lediga jobb