Uppsala universitet, Institutionen för ekologi och genetik

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för ekologi och genetik utlyser en doktorandtjänst i zoologisk bevarandebiologi till programmet för Zooekologi.

Institutionen för ekologi och genetik är en internationell miljö med drygt 200 medarbetare. Vid institutionen bedrivs forskning och undervisning i skärningspunkten mellan ekologi, evolution och genomik. Se vidare www.ieg.uu.se.

Information om forskningsgruppen: http://katalog.uu.se/empinfo/?id=XX3226  

Projektbeskrivning: Svampen Batrachochytrium dendrobatidis (Bd) orsakar sjukdomen chytridiomycosis och är en viktig orsak till globala minskningar av amfibier. Denna doktorandtjänst syftar till att belysa sambandet mellan Bd-infektion och fitness i naturliga populationer av svenska amfibier. Huvudsyftet är att förstå hur Bd kommer att påverka svenska amfibiepopulationer under ett föränderligt klimat. Vi kommer att att använda experiment och genomiska tekniker för att studera hur motståndet skiljer sig bland olika amfibiearter och populationer.

Projektet leds av professor Jacob Höglund och professor Anssi Laurila och kommer att genomföras i samarbete med professor Jonas Waldenström vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Projektet finansieras gemensamt av Forskningsrådet Formas och Uppsala universitet.

Arbetsuppgifter: Labortoriearbete med amfibier samt genomiska analyser. Rapportering av forskningsresultat.

Kvalifikationskrav: Masterexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara masterexamen, inom ekologi, evolutionsbiologi eller inom ett annat relevant område. Erfarenhet av genomiska tekniker och amfibieekologi / evolutionär biologi. Kandidaten ska ha mycket bra förmåga att uttrycka sig på engelska, i såväl tal som i skrift.

Meriterande: Erfarenhet av genomiska tekniker samt amfibie biologi.

Tillträde: Enligt överenskommelse, tidigast november 2019.

Anställningen: Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier. Anställningen kan komma att kombineras med undervisning eller annan institutionstjänstgöring (maximalt 20 %), vilket förlänger anställningen med motsvarande tid. Lokala riktlinjer finns fastställda för löneinplacering. Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/. Mer information om forskarutbildning finns under http://www.teknat.uu.se/utbildning/forskarniva/

Instruktioner för ansökan: Ansökan ska innehålla 1) ett brev som beskriver dig själv, dina forskningsintressen och tidigare erfarenheter relevanta för tjänsten, 2) ditt CV, 3) en kopia av din masterexamen och dina kursbetyg samt en kopia av din masteruppsats och eventuellt andra relevanta dokument 4) samt namn och kontaktuppgifter till minst två referenspersoner (e-postadress och telefonnummer). Ansökan ska skrivas på engelska.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Jacob Höglund, jacob.hoglund@ebc.uu.se, +46 18 471 26 71.

Välkommen med din ansökan senast 2019-08-09, UFV-PA 2019/8.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast lön. Enligt kollektivavtal för doktorander.
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/8
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
Publicerat 2019-06-11
Sista ansökningsdag 2019-08-09

Tillbaka till lediga jobb