Uppsala universitet, Institutionen för informationsteknologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för informationsteknologi bedriver forskning och utbildning i ett spektrum av områden inom datavetenskap och IT. Institutionen är organiserad i fem avdelningar där avdelningen för beräkningsvetenskap är en. Forskningen spänner över ett brett område, från utveckling och analys av numeriska metoder, tillämpad beräkningsvetenskap, högprestandaberäkningar och molnberäkningar till samarbetsprojekt inom teknisk-vetenskapliga beräkningar och industriella tillämpningar. Tillämpningsområden är bland annat strömningsmekanik, elektromekanism, akustik, geologi, systembiologi, kvantdynamik, finansiell matematik och genetik. Avdelningen har ett omfattande internationellt och nationellt forskningsnätverk.

Doktorandutbildningen i beräkningsvetenskap har hittills resulterat i över 80 doktorer. Många av dem är idag framgångsrika forskare i beräkningsvetenskap verksamma både inom akademi och inom näringsliv.

Projektet: I denna utlysning söker vi doktorander för tre projekt. För mer information kontakta en eller flera av personerna i beskrivningen av projekten i länken nedan. Du kan även kontakta avdelningsföreståndare  Emanuel Rubensson.

Beskrivningar av projekten (på Engelska) finns här: http://www.it.uu.se/research/scientific_computing/phd_positions_2019

Arbetsuppgifter: En doktorandanställning ges upp till fem år. Doktoranden ska främst ägna sig åt den egna forskarutbildningen, vilken omfattar fyra års heltidsstudier. Huvuddelen av forskarutbildningen består av forskning i ett specifikt ämne, men innebär även att man genomgår forskarutbildningskurser. Övrig tjänstgöring vid institutionen, som avser undervisning och administrativt arbete, ingår inom ramen för anställningen (max 20 %). 

Kvalifikationskrav: En doktorand ska ha civilingenjörsexamen, magisterexamen eller motsvarande kunskaper i ett ämne som är relevant för forskningsområdet, goda kommunikationsfärdigheter och utmärkta studiemeriter, samt goda färdigheter i engelska i tal och skrift. Kunskap och erfarenhet av vetenskaplig programmering, partiella differentialekvationer och numerisk analys är särskilt viktigt.

Ansökningsförfarande: Ansökan skall innehålla

  • ett brev där du beskriver sig själv, relevanta kvalifikationer, forskningsintressen och hur dina tidigare erfarenheter passar in i projektet. Det är därför särskilt viktigt att du berättar vilket projekt du är intresserad av och hur dina erfarenheter är relevanta för projektet (projekten).
  • meritförteckning (Curriculum Vitae),
  • examensbevis (om examen klar) och registerutdrag (med avklarade kurser och betyg) som styrker behörighet till utbildning i beräkningsvetenskap på forskarnivå,
  • eventuell publikationslista,
  • kopia av examensuppsats eller en detaljerad beskrivning av arbetet samt en plan för dess slutförande om det inte är färdigt vid ansökningstidens utgång,
  • en lista på referenser med kontaktinformation,
  • övrig dokumentation som du anser relevant för din ansökan.

Det är inget krav att den sökande har relevant grundexamen vid ansökans inlämnande, men samtliga sökande skall ange tidigaste möjliga datum för anställning.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: Snarast, tidsbegränsad anställning t.o.m. max 5 år.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av
Prof. Gunilla Kreiss, Gunilla.kreiss@it.uu.se; Prof. Ken Mattsson, ken.mattsson@it.uu.se; Murtazo Nazarov, murtazo.nazarov@it.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 11 mars 2019, UFV-PA 2019/245.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 3
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/245
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-01-28
Sista ansökningsdag 2019-03-11

Tillbaka till lediga jobb