Uppsala universitet, Institutionen för kemi - Ångström

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet. Institutionen har mer än 200 anställda och omsätter drygt 200 miljoner kronor. Vid institutionens sex program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram.

Beskrivning av ämne/forskningsprojekt: Det övergripande målet för forskningsprojektet är att bygga en omfattande förståelse för åldringsmekanismerna i den senaste generationen av Li-jonbatterier som används i elfordon. Specifik fokus ligger på de nickel-rika katodmaterialen. Vårt mål är att få användning av och utveckla spjutspets analystekniker för batterier, applicerade till realistiska modellsystem och kommersiella celler. Projektet kommer att utföras i samarbete med akademiska och industriella partner i Sverige.

Arbetsuppgifter: Forskningsprojektet kommer att involvera både konstruktion av Li-jon cellsmodeller så väl som utvinning av komponenter från kommersiella Li-jonbatterier. En rad olika analystekniker såsom elektrokemiska analyser, röntgen/neutrondiffraktion, fotoelektronspektroskopi (XPS) och mikroskopi båda operando och post mortem kommer att användas för karakteriseringen av dels Li-jonbatterier som ett helt system samt olika delar av systemet. Doktoranden förväntas planera och utföra experiment, samla data, utföra högkvalitativa analyser och sprida resultat genom forskningspublikationer samt muntliga presentationer.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet: Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

  • avlagt examen på avancerad nivå eller
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Kvalifikationskrav: Ansökan borde ha grundexamen inom kemi/ kemiteknik eller motsvarande utbildning. Dokumenterade praktiskt erfarenhet inom labbarbete såsom utförande av experiment samt analys som exempelvis elektrokemi, diffraktion, fotoelektronspektroskopi och erfarenhet inom ett relevant vetenskapligt område exempelvis energilagring, fasta tillståndetskemi, elektrokemi och analytiskkemi är starkt meriterande. Goda kunskaper i engelska både i tal och skrift är ett krav.

Önskvärt/meriterande: Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor: Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets mål- och regelsamling.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: 2019-04-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i fyra år.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av
Dr. Matthew Lacey, +46 18 471 3700, matthew.lacey@kemi.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 17 februari 2019, UFV-PA 2019/196.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-04-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/196
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-01-21
Sista ansökningsdag 2019-02-17

Tillbaka till lediga jobb