Uppsala universitet, Institutionen för teknikvetenskaper

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för teknikvetenskaper är en av de största institutionerna vid Uppsala universitet och bedriver forskning inom en rad olika teknikämnen. Institutionen har cirka 360 medarbetare och har sin verksamhet vid Ångströmlaboratoriet samt Campus Gotland. Tjänsten är vid avdelningen för Fasta Tillståndets Elektronik (FTE), Ångströmlaboratoriet, och är i ämnet teknisk fysik med inriktning mot elektronik.

Forskningen syftar till att utveckla ett helt nytt optoelektroniskt komponentkoncept mot detektering av enstaka molekyler i elektrolyter. Forskningen kommer att bedrivas i nära samarbete med fysiker, biokemister, och forskare i materialvetenskaper samt elektronik.

Bakgrund: Snabb och noggrann avskanning av genetiska markörer är avgörande för korrekt diagnostik av många sjukdomar såväl som för övervakning av terapeutisk behandling. Tillgängliga teknologier baserade på molekyl- och masspektrometri, såsom PCR-baserade och sekvenseringsbaserade tillvägagångssätt är begränsade av tidsåtgång och kostnad, trots att de ofta används för diagnostiska ändamål.

Forskningsämne: Forskningen inom denna doktorandtjänst kommer att centreras kring detektering av enstaka biologiska molekyler, särskilt DNA och proteiner, i elektrolyter med hjälp av en ny fototransistor. Konstruktion, tillverkning, karakterisering och modellering av denna nya fototransistor som en biosensor med mycket hög känslighet ingår i arbetsuppgiften. Komponenttillverkning, materialanalys samt optoelektrisk karakterisering kommer att genomföras i renrumslabbet vid Ångströmlaboratoriet och i vårt avancerade optoelektriska karakteriseringslaboratorium. Projektet inkluderar användning av avancerade optiska metoder (t.ex. närfältsoptik, högupplösningsoptisk mikroskopi, konfokalmikroskopi) och ”Förster-resonant energi-överföring” (FRET) för att utveckla en mikrochip-baserad plattform med hög genomströmning, vilket ska möjliggöra snabb identifiering av molekyler samt sekvenseringar av genetiska och proteonomiska material.

Kvalifikationskrav: Vi söker en kandidat med kandidats- eller civilingenjörsexamen i fysik, teknisk fysik, kemi, materialvetenskap, elektronik eller motsvarande. Projektets tvärvetenskapliga natur kräver ett nära samarbete med forskare och ingenjörer inom elektronik, fysik, bioteknik, ytkemi, genomik och proteomik, både inom och utanför gruppen. God förmåga till att arbeta i team är ett krav. Vi kräver god muntlig och skriftlig färdighet i engelska.

Behörighet: Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

  • avlagt examen på avancerad nivå eller
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Doktorandtjänsten är på fyra år. Institutionstjänstgöring (vanligen undervisning) som inte räknas som forskning och tidsmässigt ligger utanför den fyråriga forskningsperioden kommer att omfatta högst 20%. Information om forskarutbildning finns på institutionens hemsida, http://www.teknik.uu.se och teknisk-naturvetenskapliga fakultetens hemsida, http://www.teknat.uu.se. För att vara berättigad till denna tjänst måste kandidaten antas, eller stå i begrepp att antas, som forskarstuderande vid Uppsala universitet.

Ansökan: Ansök via länken nedan. Ansökningar bör inkludera en kort beskrivning av forskningsintressen och tidigare erfarenheter, ett CV, kopior av examina, betyg, kopia på examensarbete och andra relevanta dokument. Vi vill att du lämnar uppgifter om referenspersoner och/eller bifogar rekommendationsbrev.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: Tillträde snarast eller efter överenskommelse. Tidsbegränsad anställning fyra år. 

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av professor Shili Zhang, 018-471 72 47, e-post shili.zhang@angstrom.uu.se. Information om Avdelningen för fasta tillståndets elektronik finns på www.teknik.uu.se/fte.

Välkommen med din ansökan senast den 31 mars 2019, UFV-PA 2019/183.

I händelse av oenighet mellan den engelska och den svenska versionen av denna utlysning har den svenska versionen tolkningsföreträde.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/183
Facklig företrädare
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
Publicerat 2019-01-17
Sista ansökningsdag 2019-03-31

Tillbaka till lediga jobb