Uppsala universitet, Institutionen för moderna språk

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för moderna språk har cirka 60 anställda som bedriver forskning, utbildning på forskarnivå, grundnivå och avancerad nivå inom ett flertal språk och litteraturer.

Vid institutionen ledigförklaras nu en doktorandanställning inom slaviska språk med inriktning ryska. Intressanta forskningsfält för anställningen är bland andra politisk retorik och politisk diskurs, intermedialitet och nya medier, i samtliga fall med inriktning mot det samtida Ryssland.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Utbildning på forskarnivå omfattar fyra år och finansieras genom anställning som doktorand. Doktoranderna förutsätts ägna sin huvudsakliga arbetstid åt utbildning på forskarnivå och aktivt delta i institutionens seminarieverksamhet. Därutöver kan viss tjänstgöring (t.ex. undervisning) vid institutionen förekomma. Projektets slutgiltiga form kommer att definieras i samråd med handledaren.

Kvalifikationskrav: För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till utbildning på forskarnivå. Behörig att antas till utbildning på forskarnivå i slaviska språk är den som har dels grundläggande, dels särskild behörighet. Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, omfattande minst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. För särskild behörighet krävs magisterexamen i ryska, eller motsvarande.

Detaljerad information om särskild behörighet återfinns i den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå i slaviska språk: http://www.sprakvet.uu.se/digitalAssets/457/c_457426-l_3-k_aspslaviska.pdf

Erfarenhet av fältarbete/praktik i Ryssland eller rysktalande länder är meriterande.

Dispens för kravet på kunskaper i svenska kommer om nödvändigt att sökas för den sökande som i övrigt bedöms ha bäst meriter. Kunskaper i svenska är dock meriterande.

Urval: Urvalsprocessen kommer att baseras på de sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Bedömningen kommer att grunda sig på de sökandes betyg, kvaliteten på examensarbeten och forskningsplan/er, referenser, relevanta erfarenheter, den sökandes skriftliga motivering till att ansöka om tjänsten samt intervjuer.

Ansökan ska omfatta följande:

  1. Ifylld ansökningsblankett. Denna kan laddas ner från http://www.sprakvet.uu.se/digitalAssets/82/82781_3ansokan_forskarniva.pdf
  2. Meritförteckning med registerutdrag som styrker allmän och särskild behörighet till utbildning på forskarnivå.
  3. Vidimerade kopior på examensbevis och betyg.
  4. Uppsatser på grund- och avancerad nivå och/eller examensarbeten
  5. En avhandlingsplan (3–5 sidor exkl. referenser) som beskriver det projekt som den sökande avser att genomföra.
  6. Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen.

Övrigt

På institutionens hemsida, www.moderna.uu.se, kan man läsa mera om utbildning på forskarnivå i slaviska språk och ryska.

För information om antagningsgrunder m.m. hänvisas till Språkvetenskapliga fakultetens hemsida, http://www.sprakvet.uu.se/forskning/forskarutbildning/soka/.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7, i 7 kap §§ 34-36 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: 2019-09-01 eller enligt överenskommelse, tidsbegränsad anställning.

Anställningens omfattning: 100 %

Närmare upplysningar om doktorandplatsens forskningsinriktning besvaras av docent Maria Engström, 018-471 1305 maria.engstrom@moderna.uu.se

Allmänna upplysningar om anställningen lämnas av: Studierektor Torbjörn Söder, 018-471 1320, torbjorn.soder@moderna.uu.se, eller utbildningsledare Lars Hagborg, 018-471 1907, lars.hagborg@uadm.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 1 mars 2019, UFV-PA 2019/176.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-09-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/176
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-01-21
Sista ansökningsdag 2019-03-01

Tillbaka till lediga jobb